"Svag koppling motivation–resultat"

Hon undersöker opublicerat Pisa-resultat

Om eleverna som gjorde Pisa-provet 2012 var motiverade att svara på frågorna eller inte har Hanna Eklöf, universitetslektor vid Umeå universitet, fått i uppdrag att ta reda på. Men tidigare studier som hon gjort har visat att svenska elever är ungefär lika motiverade som elever i andra länder.

I Pisa-provet fanns en del som ännu inte är publicerad som just handlar om elevernas motivation att göra Pisa-provet.

Det är ett tillägg som elever i Sverige, Norge och Danmark fick besvara. Det handlade dels om att eleverna skulle skatta sin ansträngning på en ansträngningstermometer för Pisa-provet och för andra prov, dels svara på en fråga om hur motiverade de var att göra sitt bästa.

Hanna Eklöf har fått i uppdrag av Skolverket att analysera resultatet och även ta reda på hur mycket motivationen påverkat Pisa-resultatet.

– Jag har gjort liknande studier på nationella prov och på Timss Advanced 2008. Sammanfattningsvis visar de inte helt oväntat att ju viktigare provet ärdesto högre är motivationen. Vi har också i alla studier funnit ett samband mellan motivation och resultat, men det har varit litet. Det är också så att de stora elevgrupperna alltid gör sitt bästa, men för vissa elever kan det göra hela skillnaden om provet räknas eller ej, säger Hanna Eklöf.

Studien av Pisa-resultaten påbörjar hon efter sommaren och den ska vara klar till jul.

Hon har ännu inte satt sig in i resultatet, men har två kommentarer till DN:s granskning av Pisa-resultatet (från den 4/6).

– Vi vet att villkoren är desamma för alla länders elever, Pisa är ett ”low stake”-prov för alla länder. Och en studie vi gjorde av motivationen i Timss för ett par år sedan, där vi jämförde Sverige, Norge och Slovenien, visade på en ganska lika motivationsskattning i de tre länderna. Sverige hade lite lägre motivation, men det var ingen kraftig avvikelse.

– Eftersom vi inte har följt provmotivationen i tidigare Pisa-studier vet vi inte heller om eleverna är mindre motiverade nu än tidigare, och om detta i så fall kan vara en förklaring till de svenska elevernas sämre prestationer.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm