Hot och våld del av skolvardagen

Varje dag utsätts i snitt en lärare i Sverige för våld av en elev. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket, enligt TT. Mörkertalet kan dock vara stort, många befaras inte våga anmäla våld på grund av rädsla för att förlora jobbet och eller ge skolan dåligt rykte.

Utifrån statistiken från Arbetsmiljöverket har TT sammanställt antalet tillbud som rapporterats till Arbetsmiljöverket under första kvartalet i år. Där finns 82 uppenbara fall där lärare på arbetsplatsen blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld från elever. Det är i snitt en händelse per skoldag.
– Min bedömning är att problemet är stort och ännu värre än vad som framgår av statistiken. Jag tror en del lärare tycker det är genant att anmäla att man trakasseras av elever, säger utbildningsminister Jan Björklund till TT.
Annie Runhammar, arbetsmiljöinspektör med mångårig erfarenhet i ämnet, ser en tydlig tendens:
– Framförallt blir våldet grövre. Det förekommer vapen och det är vanligare att elever ger sig på lärarna verbalt eller med nävarna.
Det finns samtidigt en rädsla för att anmäla händelserna, inte bara på grund av genans. Oro för att förlora jobbet och påtryckningar om att inte ge skolan dåligt rykte, vilket kan
påverka negativt i konkurrens med andra skolor, gör att många låter bli att anmäla.
Utbildningsminister Jan Björklund vill komma till rätta med problemet genom en rad olika åtgärder.
– Dels så krävs det att lärare får mer legala befogenheter att ingripa i form av olika sanktioner, sedan är det förebyggande åtgärder. Nu inför vi också i den nya skollagen att man får rätt att flytta eleven. Tidigare har man bara fått göra det om föräldrarna ger godkännande.
Men bland andra Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, är tveksam till en sådan lösning:
– Det är bra att det finns legala befogenheter men det ska inte behöva gå så långt. Eleven kanske tar med sig problemet till nästa skola.
– Det bästa sättet är tydligt ledarskap och att ge fullt stöd för att det här inte är acceptabelt, säger hon.
Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöundersökning, som bygger på 1 100 enkätsvar från både lärare och studie- och yrkesvägledare, visar att sju procent av lärarna utsatts för våld det senaste året. Det tyder på att en liten andel anmäls till arbetsmiljöverket. Sju procent motsvarar många tusen fall per år, och mer än 40 fall om dagen.
Våldet i skolorna har ökat markant sedan Lärarnas Riksförbunds förra kartläggning som gjordes 2003. Sedan dess har antalet lärare som blivit utsatta för våld mer än fördubblats.
– 2003 uppgav tre procent av lärarna att de utsatts för våld, nu är det sju procent. Dessutom visar vår kartläggning att 14 procent av lärarna och 9 procent av studie- och yrkesvägledarna har blivit utsatta av hot från en elev det senaste året, säger Metta Fjelkner.
Jämfört med undersökningen 2003 har andelen som vet hur de ska hantera hot- och våldssituationer ökat. Då var det ungefär 50 procent som svarade ja, nu är det 64 procent av lärarna och 69 procent av studie- och yrkesvägledarna. Att andelen som vet hur detta ska hanteras ökar visar också på att man blivit alltmer medveten om att det behövs.
– Risken att behöva hantera hot- och våldssituationer har alltså blivit en mer självklar del av lärares och studie- och yrkesvägledares vardag, säger Metta Fjelkner.
Bland förbundets långtidssjukskrivna medlemmar är det också dubbelt så vanligt att orsaken är psykisk än fysisk och dessutom uppger sex av tio långtidssjukskrivna att de upplever orsaken till sjukskrivningen som arbetsrelaterad.

Kommentera