avtal_0
Avtalsrörelsen

Läraravtalet hinner inte bli klart i tid

Parterna i lärarnas avtalsrörelse har inte enats i tid och därför förlängs det nuvarande avtalet temporärt.

Det nu rådande avtalet mellan lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting (SKL) löper ut på påskaftonen den 31 mars. Eftersom parterna inte kommer att nå ett nytt avtal innan dess förlängs avtalet som slöts 2012 tills vidare. Avtalet omfattar alla kommunalt anställda lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas samverkansråd.

Men något dödläge i förhandlingarna är det inte fråga om, enligt Lärarnas Riksförbunds förhandlingschef Peter Henriksson.

– Att förhandlingar drar ut på tiden och är komplexa innebär bara just det – att det tar tid. Men det beror ju på att vi och arbetsgivarna har olika krav och förväntningar, säger han till Skolvärlden.

Vad är det som drar ut på tiden?

– Det är en utmaning att hitta lösningar som båda parter kan leva med och stå för. Vi har inte landat i en acceptabel lösning än.

Peter Henriksson tycker inte att man ska läsa in för mycket i att förhandlingarna drar ut på tiden, även om han hade föredragit att vara klar på utsatt tid.

– Det är ingenting unikt att vi inte har ett nytt avtal på plats när datumet löper ut. Det betyder inte att det är bra, men det är inte så ovanligt heller.

Förlängningen av det nu gällande avtalet gäller tills ett nytt avtal har slutits eller tills någon av parterna säger upp förlängningen, vilket kan göras med 14 dagars framförhållning. Förhandlingarna fortsätter under de första veckorna i april.

– Vi är inte klara än, men det innebär inte att det inte kommer att gå. Vi har höga ambitioner på ett skolavtal, där skolans stora problem och behov tas på allvar, säger Peter Henriksson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm