lrstud_lathund
Hjälpmedel

Ny guide till normkritiskt lärande

Lagom till Stockholm Pride ger LR:s studerandeförening ut broschyren "Det öppna klassrummet - Lathund för ett normkritiskt arbetssätt".

I häftet på 30 sidor samsas resonerande texter med konkreta tips, övningar och metoder för att underlätta ett normkritiskt perspektiv i klassrummet. Det handlar om att synliggöra normer som heteronormen, vithetsnormen, funktionsnormer, sexualitetsnormer, könsnormer och utseendenormer för sig själv som lärare och för eleverna.

– Vi vill inspirera och konkretisera. Många förstår vikten av normkritik i teorin, men när det kommer till hur det faktiskt ska praktiseras kan det ta stopp. Det har efterfrågats någonting konkret. Det här kompendiet är inte heltäckande men det är en inkörsport för att komma igång, säger Isak Skogstad, ordförande för LR:s studerandeförening.

Behövs det en särskild skrift för just lärare och lärarstudenter?

– Ett inkluderande förhållningssätt är viktigt i all skolverksamhet, och det här perspektivet behöver tas i beaktning. Och vi har redan märkt av ett stort intresse både från yrkesverksamma lärare och från studenter. Vi befarade att skriften skulle gå ganska obemärkt förbi, men det har varit ett enormt tryck, med många nedladdningar och delningar i sociala medier. Folk vill ha den, säger Isak Skogstad.

Det är föreningens första publikation på om normkritik, men de erbjuder sedan tidigare internutbildningar till sina aktiva medlemmar.

Utöver den nedladdningsbara pdf:en delar LR:s studerandeförening ut en tryckt version på plats under Pride, som också går att beställa från kansliet.

– Det är vår förhoppning att den här ska fortsätta användas över tid, och det ska bli intressant att höra från yrkesverksamma lärare som börjar använda den. Men vi representerar lärarstuderande. Symptomatiskt för det hela är att det varierar kraftigt mellan de 28 olika lärosätena hur mycket plats som ges åt det normkritiska perspektivet. Så i förlängningen hoppas vi att det här ska leda till en mer likvärdig lärarutbildning.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm