pride_lr
Foto: Lärarnas Riksförbund
Stockholm Pride

”Lärare har makt att inkludera eller exkludera”

Vanliga fallgropar och tips för lärare i LR:s studerandeförenings seminarium om transretorik i klassrummet.

Fler tips

Transkunskap för lärare – Blogginlägg av Sara Lövestam.

Transformering.se – RFSL Ungdoms sida om trans och könsidentitet, riktad till bland annat lärare. Centrala begrepp, guide till bemötande, berättelser ut verkligheten med mera. 

 

När Vierge Hård från RFSL Ungdom och Jenny Lind från LR:s studerandeförening talar om att vara en transinkluderande lärare inleder med att slå fast att just trans är det som lärarna tycks ha minst koll på.

– Språk och makt hör samman. Det spelar roll vilka ord man använder när man pratar med och om klassen. Det gäller även det man inte säger. Läraren har makten att inkludera eller exkludera sina elever, och det ingår i ditt uppdrag att vara hbtq-inkluderande, säger Jenny Lind.

Med den utgångspunkten kommer Vierge Hård med ett par konkreta tips till lärare som vill undvika att exkludera elever och göra skolan till ”ett tryggare rum” för hbtq-personer:

  • Använd inte könade grupper, dela in grupper på något annat sätt än efter kön
  • Undvik könade pronomen som han och hon, använd namn istället
  • Anta inte att du kan se personers könsidentitet: säg inte ”tjena tjejer”
  • Anta inte att du kan se personers sexualitet: säg inte ”tjena killar, sitter ni här å tänker på tjejer”
  • Tala inte om ”manliga” och ”kvinnliga” könsorgan, säg istället ”människor med snippa” och ”människor med snopp”
  • Sök på nätet efter ”könsneutralt språk”, det finns många knep att lära sig

Vierge Hård vet att det kan vara svårt att ta till sig ett nytt sätt att tänka, och att det krävs en medveten ansträngning för att lära sig ett transinkluderande förhållningssätt och att prata könsneutralt.

– Det kan vara ansträngande. Och även om en har ett normkritiskt perspektiv så är normen ett slags default-läge. Om det är en dag när jag är extra trött eller mår dåligt på något vis är det lätt att ramla tillbaka till normen. Å andra sidan är min erfarenhet att det går ganska fort att träna in.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm