steinberg
Foto: Michael Steinberg/www.steinberg.se
Framtidens läromedel

”IT kan aldrig ersätta läraren”

En allt mer digitaliserad värld ställer nya krav på läraren – men kan aldrig ersätta denne. Det säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik.
– Många gör misstaget att förlita sig på digitala läromedel istället för att se det som ett komplement i undervisningen.

Läs mer

Framtidens Läromedel Syd hålls i Malmö den 16-17 mars.

Lärarnas Riksförbund är en av arrangörerna av konferensen, som vänder sig till lärare, IKT-pedagoger och skolledare i grund- och gymnasieskola. Huvudtemat i Malmö är ”Din digitala kompetens & hur du använder verktygen på ett meningsfullt sätt”.

På programmet finns föreläsningar som:

  • Pedagogiska vinster med webbstöd i undervisningen.
  • Så lyckas du anpassa tekniken till läroplanen.
  • Struktur som digital framgång.

Dessutom erbjuds workshops om att arbeta formativt med digitala verktyg och om hur nyanlända elever kan utveckla sitt språk med digitala verktyg.

Mer om konferensen finns att läsa 
här.

Den 16-17 mars hålls konferensen Framtidens Läromedel Syd i Malmö. Huvudfokus för föreläsningar och workshops under de två dagarna är lärares digitala kompetens och vad som krävs för att de digitala verktygen ska lyfta elevernas inlärning och kunskaper.

Huvudtalare är John Steinberg, fil. dr i pedagogik, författare, flitigt anlitad föreläsare inom inlärning och en av grundarna till Teachtalk.se.

Han konstaterar att det digitala klassrummet förändrat lärarrollen.

– Digitala verktyg ger massvis med möjligheter, men de komplicerar också tillvaron för lärarna. Verktygen ska lagras, laddas och lagas och lärarna ska ha koll på digitala läromedel. Det gäller att tänka igenom det och ha en strategi för att få det att lyckas, säger Steinberg.

Han höjer ett varningens finger för i för stor utsträckning förlita sig på digitala läromedel och verktyg – som lärare gäller det att ha i åtanke att det är något som ska komplettera undervisningen. Inte ersätta den.

– I värsta fall abdikerar man från undervisningen och lämnar eleverna i den digitala världen utan att veta om de förstår texter och innehåll, i stället för att samla gruppen till sig. För en elev som inte kan hänga med i texten kan det vara lättare om läraren berättar och man för en diskussion.

John Steinberg är ibland är ute på skolor och observerar lektioner. Han säger att det händer att han ser barn lämnas ensamma med texter de inte förstår.

– Om man frågar ”vad betyder det där”, säger de att de inte vet. ”Jag ska bara fylla i de här frågorna”. Då har läraren övergett barnet och det kan inte vara rätt. Samla eleverna till dig och lämna inte helt över ansvaret till det digitala. Det är mitt huvudbudskap.

Kommentera