LTU Professorer 2010.

Peter Parnes, it-professor

IT

Tjejer behövs för IT-utveckling

Fler tjejer ska bli intresserade av digital teknik. Det är en av de viktigare frågorna när svenska skolan ska förbereda eleverna för en digital framtid, menar it-professor Peter Parnes.

I väntan på nytt IT-direktiv – så kan du arbeta i klassrummet:
  • Lär dig mer om IT och programmering på nätet.
  • Två bra sajter är hourofcode.com och khanacademy.org
  • Arbeta bort från silotänket och över ämnesgränserna. Kombinera matematik och bild för att visualisera matte, jobba med engelska i alla ämnen.
  • Skolor som arbetar progressivt med IT har engagerade huvudmän. Det krävs till exempel att skolledaren lyckas med teknikupphandling.
  • Var säker på att du faktiskt vet vad som står i läroplanen.
  • En del av läraryrket är förnyelse. För åtta år sedan hade ingen smartphone. Vad händer om 8 år?
  • Var medveten om var eleverna befinner sig. Du behöver inte vara aktiv Facebookare, men du måste veta hur det fungerar.

Han varit utvecklingschef för svenska Google, och blev årets IT-Norrbottning 2015. Nu sitter Peter Parnes med i den expertgrupp som hjälper Skolverket att ta fram nya IT-strategi för grundskolan och gymnasiet.

– IT-branschen är den snabbast växande och idag är 80 procent män. Det finns en snedvridning redan i femman-sexan, då intresset falnar hos tjejerna, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.
Skolan har ett stort ansvar, menar han.

Bland annat genom att inte sprida stereotyper.
– Sedan 1994 heter det slöjd, inte träslöjd och syslöjd. Men ändå har vi manliga träslöjdslärare och kvinnliga syslöjdslärare. Det är genustänkande från 1940-talet.

Uppdelningen går igen i hur lärare talar om teknik.

– Mycket handlar om att jobba med förebilder – hur uttrycker sig lärare i klassrummet? Läraren kanske är utbildad för 20-30 år sedan och ser programmering som ett mansyrke, även om det är omedvetet.

Ett annat problem är hur skolan fokuserar på prov, i stället för lärande, menar Peter Parnes.

– Jag tror på att skapa utan ett tydligt mål, skolan idag handlar om att prova, mäta och lära dig något som ska utvärderas. Här vill jag se mer av öppen lekfullhet. Om jag lär mig att experimentera och prova och det inte funkar så är det ändå lärande. Men det är ett misslyckande ur provperspektiv, säger han.

Peter Parnes erfarenhet är att tjejer och killar har olika syn på programmering. Killar blir ofta intresserade av själva tekniken i sig, men tjejer ser processen ur ett mer långsiktigt perspektiv.

– Jag tror att man ska visa på möjligheterna med rolig teknik, att jobba med idéer och förverkliga dem. Man måste låta tekniken vara ett verktyg framåt. Att smycka sig och göra sig fin kanske låter stereotypt, men det har visat sig fungera. Om du vill få din brosch som du har designat att lysa, så måste du programmera den, säger han.

Att den svenska skolan har stor tillgång till IT är en myt, menar Peter Parnes.

– Det är inte alls säkert att det finns så mycket datorer, särskilt inte på lågstadiet. Många har satsat på 1:1, men man satsar inte någonting på hur man ska använda tekniken. För mig viktigare hur använda datorer än att det finns datorer.

På samma sätt är det med de ”digitala infödingarna”, tanken att bebisar som kan hantera en surfplatta innan de kan gå också blir IT-experter.

– De hittar information och konsumerar, men har inte förståelse för vad som händer under ytan. De vet inte vad en dator är, och den kunskapen måste också in för att kunna gå från idé till fysisk pryl.

Det finns inga skrivelser i LGR 11 som hindrar arbete med digital teknik, men det är inte heller tydligt beskrivet. Utredningens uppdrag är att beskriva vad som ska göras i klassrummet. För Peter Parnes är IT en självklar del i all undervisning, från slöjd till idrott, och med två självklara mål.

– Dels datalogiskt tänkande, hur man använder datorn till mer än att vara skrivmaskin, till exempel till programmering. Dels är det som är ännu viktigare, vad det är att vara en digital medborgare och vad det innebär och hur det kan missbrukas.

Utredningen ska vara färdig i juni.

Kommentera