john_steinberg

John Steinberg är fil dr och författare.

Debatt

John Steinberg: Förstå budskapet bakom metoden

Debatt. ”Metoder blir populära och sprider sig, sedan kommer kritiken om brist på vetenskapliga bevis och så småningom går man vidare till nästa trend”. John Steinberg skriver om vad pedagoger bör beakta när trender och nya metoder kommer.

Idéer, metoder och trender kommer och går inom skolvärlden – formativ bedömning, lågaffektivt bemötande, kollaborativt lärande, aktiva värderingar, surfplattor/datorer till alla multipla intelligenser och lärstilar med flera.

Metoder blir populära och sprider sig, sedan kommer kritiken om brist på vetenskapliga bevis och så småningom går man vidare till nästa trend.

Att beakta när trender och nya metoder kommer:

1) En metod är bara så bra som den som ”bär” den och tillämpar den i en omgivning tillsammans med flera andra som förstår den. Det är sällan en metod i sig är lösningen.  Förståelsen för principerna bakom den ihop med pedagogernas skicklighet och ledarskap att tillämpa den är avgörande. Metoder mot mobbning, till exempel, kan ha stor effekt – i de rätta händerna. Sällan är det enskilda metoder som förändrar skolkulturen.

2) Metoder är sällan vetenskapligt testade innan de sprider sig. Det är en omöjlig ekvation att inte få prova någonting förrän vi har bevis för att det fungerar. Vi talar här inte om mediciners effekter utan vi talar om komplicerade psyko-sociala-kognitiva tillvägagångssätt som är svåra att utvärdera. Att diskvalificera en metod därför att det inte finns ”vetenskapliga bevis” är att diskvalificera en idé innan man ens har försökt att få bevis för om den fungerar eller ej.

3) Alldeles för ofta glömmer vi bort den stora idén bakom en metod och fokuserar hellre på de små knepen som är lätta att använda. Formativ bedömning är i grunden ett revolutionerade koncept som, om man tillämpar det rätt, visar hur eleverna kan känna större ägarskap över sin inlärning. I många fall har denna goda idé reducerats till glasspinnar och färgade muggar på bänken och på så sätt har ett helt nytt sätt att se på elevens och lärarens roller tragiskt underutnyttjats.

4) Vi människor älskar berättelser. Vi söker hjältar. Vi söker metoder med stort M. Vi söker snabba och helst omedelbara lösningar med stort L. Det vi hellre bör söka är essensen i en metod eller idé. Vad är det i denna metod som är ”grejen”? Vad är budskapet?

Några exempel på budskap i pedagogiska metoder:

  • Formativ bedömning: Eleven ska äga sin inlärning och lära sig att förstå och bedöma sina egna insatser.
  • Lågaffektivt bemötande: I en relationsstyrd skola som bygger på ett gott samarbete mellan lärare och elever är det viktigt att förstå hur ens eget bemötande påverkar elevens förmåga att ta emot information och rättelser.
  • Kollaborativt lärande: Vi lever i en värld av samverkan, inte konkurrens, och bör tränas i kollektiv problemlösning.
  • Aktiva värderingar: Det räcker inte med abstraktioner och stora värdegrundsord. Värdegrundsfrågor behöver intimt sammanflätas med artighetshandlingar i vardagen. 
  • Digitala läromedel och verktyg: Samhällets digitalisering erbjuder unika möjligheter att söka, analysera, sammanställa, presentera information och inte minst att förstå påverkan – viktiga redskap för vår demokrati.
  • Multipla intelligenser och lärstilar: Att hjälpa elever att förstå hur deras lärande går till (metakognitivt tänkande) och att vara mer observant om sättet att lära ut går fram.

Råd till pedagoger

  • När du hör talas om en ny metod eller idé är den första frågan du ska ställa ”Vad är det stora budskapet som idén representerar?”
  • När du har provat metoden ett tag är nästa fråga, ”Är jag fortfarande trogen det stora budskapet bakom idén eller har jag fastnat i små knep och tricks?”
  • Den tredje frågan att ställa är, ”Är vi flera här på skolan som begriper sig på den stora idén vi arbetar med så att vi kan hjälpa varandra?”
  • Den fjärde frågan är, ”Är vi systematiska i vår tillämpning och dokumentation så att vi kan skaffa oss en indikation om att idén och metoden verkligen hjälper oss att uppnå vårt och metodens syfte?”

Den stora utmaningen är att få en skola där både personal och elever känner meningsfullhet, ägarskap och tillit. Nya metoder kan bidra till den resan, bara vi förstår deras ursprungliga budskap.

John Steinberg, fil dr, författare

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm