Annons

Källkritik: Viktiga samtal som berör alla ämnen

Publicerad 27 mars 2015

Gymnasieungdomar behärskar källkritik i teorin – men inte i praktiken. Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete.
– Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så vidare. Men bara några enstaka tillämpade det i sitt arbete. Alla andra plockade saker från nätet, säger hon.

Fakta

Läs mer

Guiden Källkritik och internet:
iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf

På Webbstjärnans kursportal finns två onlinekurser i källkritik. ”Det går antingen att skicka eleverna till Webbstjärnan för att gå kurserna, eller så gör man det själv och snor våra exempel. Det får man! De är bra att ha som diskussionsunderlag i skolan”, säger Kristina Alexanderson:
www.webbstjarnan.se

Skolverkets ”Kolla källan”, om källkritik, upphovsrätt och integritetsfrågor:
www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan

Relaterat

Cathrin Backman Löfgren arbetar sedan ett år tillbaka som rektor på Fridhemsgymnasiet i Umeå. Hon är utbildad lärare i svenska och historia och har varit ämnesutvecklare och förstelärare. 2012 disputerade hon med avhandlingen ”Att digitalisera det förflutna”. Forskningsstudien såg till en början ut att bli en flopp.

– Källkritik var egentligen inte huvudfokus i avhandlingen, utan historiemedvetande och hur vi tänker historiskt. Den första idén jag hade gick åt skogen på grund av källkritiken. Det var ett misslyckande, men ett bra misslyckande, säger hon och berättar vidare:

– Allt var upplagt efter konstens alla regler, med universitetet, forskningsarkivet och finansiering – men problemet blev att det var svårt för eleverna att hantera materialet. De skulle sitta vid datorn och söka i arkivkällor, men i stället googlade de och hittade saker som kommit hundra år senare. Det är så elever många gånger gör, de googlar och tar första bästa träff där ett ord stämmer överens. 

Detta trots att alla 60 gymnasieelever i forskningsprojektet hade lärare som gått igenom vad källkritik är med dem. Cathrin bestämde sig för att göra en efterföljande enkätundersökning med eleverna för att borra djupare i frågan. Undersökningen bekräftade att de behärskade källkritik – i teorin.

– Eleverna kunde diskutera källor, men ändå blev det tokigt. De skulle utgå från egna källor, men en del valde i stället externa. De hade tittat på dem och kommit fram till att de var urusla, men ändå valde de dem. Jag hade varit lärare länge och jobbat med frågor om källkritik, men det blev ett uppvaknande.

Hur går det att få eleverna att använda sig av de källkritiska principerna i praktiken och inte bara redogöra för dem?

– Genom att hitta uppgifter där det ingår att eleverna måste problematisera kring källorna. Det kanske saknas ibland. Vi säger vad eleverna ska kunna och så visar de det med prov och annat. Men frågan om varför de använt just de källorna bör också finnas med. Då kan eleverna ha en dålig källa, bara de motiverar varför. Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys, utan vi måste också få dem att göra den sista, viktiga reflektionen.

Cathrin rekommenderar problematiserandet oavsett om det handlar om digitala eller tryckta källor.

– Följdfrågorna till eleverna borde finnas även i läroböckerna. När jag undervisade och mina elever började en ny kurs brukade jag hålla upp en bok och fråga ”kan vi tro på den här”. Med den digitala världen har behovet av källkritik blivit ännu större och lärarens roll viktigare. Det går inte att bara ha genomgångar och lära ut källkritik, utan man måste också ha det i uppgifterna. Alla lärare ska vara med och jobba med källkritiken, det handlar inte bara om historia och samhällskunskap. Det är väldigt bra att få med biblioteken också.

När Cathrin undervisade på gymnasiet jobbade hon gärna med bilder och nyhetstexter. Ett favoritexempel är från Irakkriget 2003, då nyheten att en bonde med ett gammalt gevär skulle ha skjutit ner en amerikansk Apache-helikopter fick stor spridning. Detta visade sig vara falskt.

– Dagens Nyheter hade översatt nyhetsartiklar om händelsen från en rad olika länder. När eleverna fick se att det fanns fem olika versioner av samma händelse från fem olika håll, började de tänka till. Att låta elever sitta i grupp och få varsin text och berätta vad som har hänt är en otroligt bra uppgift. Det går att använda samma teknik på händelser längre tillbaka, som i historia.

I diskussionen om källkritik är det lätt att glömma att barn och unga inte hunnit träna upp sin förmåga att värdera källor, påpekar Kristina Alexanderson. Hon är gymnasielärare i svenska och samhällskunskap, men arbetar i dag som chef för internet i skolan på .SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur. Hon har skrivit guiden ”Källkritik på internet” och var tidigare redaktör för ”Kolla källans idélåda”.

– Eleverna har ofta svårt att hitta och värdera källor, eftersom det kräver så otroligt mycket metakunskap om hur källor skapas och dessutom förståelse för sammanhanget de ska användas i. Barn och unga har inte de färdigheter som vi äldre har fått, genom akademiska studier och att vi har gått på några minor längs vägen, säger hon. 

.SE:s årliga undersökning ”Eleverna och internet” visar att var femte högstadieelev som har en egen dator i skolan aldrig fört ett samtal om hur de hanterar internet.

– Det betyder att de aldrig pratat om hur de ska handskas med information på nätet. Det är skrämmande, eftersom det är där de hämtar all information. Å andra sidan pratade vi tidigare inte om hur man ska värdera böcker och hantera information i dem. Behovet är stort och har alltid funnits, men med de sociala medierna kan det i dag bli en filtrerad verklighet du tar del av. Det gör det extra viktigt att vara medveten och kritisk. Här behöver eleverna, som kanske inte ens vet att de befinner sig i en bubbla, hjälp, säger Kristina Alexanderson.

Hon tror att många lärare känner sig vilsna kring hur de ska prata och undervisa om källkritik. Att lämna det till samhällskunskap och historia i högstadiet och gymnasiet är för sent och för lite, anser Kristina.

– Jag tror mycket på att möta eleverna där de befinner sig. Att i samtalet kring det som är aktuellt i det enskilda ämnet se vad de har för föreställningar och hur de har fått dem. Vet vi inte det, vet vi heller inte vilka källor vi ska diskutera. Barn kommer i kontakt med så mycket falsk och felaktig information utifrån. Vi behöver ständigt ha ett samtal kring det, och det berör i stort sett alla ämnen.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons