johnny_lindqvist
Undervisningstips

Kampanj mot näthat

Vilka lagar gäller på nätet? Och hur ska elever hantera nätkränkningar? På ”No Hate Speech Movement” hittar du kunskapshöjande material, bland annat i form av podcasts och filmer, som lärare kan använda för sig själva – och i klassrummet.

No Hate Speech Movement

Kampanjen är ett initiativ från Europarådet och drivs av Statens medieråd på uppdrag av regeringen.

nohate.se hittar du kunskapshöjande material om näthat, gratis för nedladdning. 

Likväl som i det analoga livet pågår mobbningen på nätet. ”No Hate Speech Movement” är en kampanj som inriktar sig specifikt på de kränkningar som förekommer just där.

Projektledare Johnny Lindqvist berättar att syftet med kampanjen är att höja kunskapen om olika former av intolerans på nätet och stärka unga till att bli mer trygga i deras digitala liv.

– Vi går rakt in i en digitalisering av livet och unga står där vid frontlinjen och de lever sina liv på nätet, säger han.

På ”No Hate Speech Movement” samlas kunskapshöjande metodmaterial och filmer för unga på framförallt högstadiet och lågstadiet, samt lärare, fritidsledare och andra viktiga vuxna i elevernas vardag.

– Vi har till exempel podserier med olika näthats-vinklar, som sexism, rasism, gaming-världen, hur det ser ut med ansvarig utgivare i det nya medielandskapet, men också föräldraansvar, säger Johnny Lindqvist och fortsätter:

– Det här är något som skolor och organisationer ska kunna använda precis hur som helst. Vi har försökt publicera så mycket och så brett material som möjligt, för olika skolor och grupper med olika behov.

En stor kunskapslucka är enligt Johnny Lindqvist juridiken.

– En vanlig påstående är att ”det är samma lagar som gäller i det verkliga livet som i livet på nätet”. Men det förutsätter att man vet alla lagar som gäller i det verkliga livet, och det gör såklart inte alla.

En podserie handlar därför om juridiken på nätet.

– Den är bland annat till för lärare, så att de kan hjälpa elever som blivit utsatta på nätet. Podserien kan även användas av unga. Många barn vet inte vad som är skillnaden mellan skitsnack och sådant som är olagligt.

Johnny Lindqvist menar att en vanlig ingång till samtal med elever om näthat är att bara prata om de negativa aspekterna.

– Men man måste börja med att prata om livet på nätet, och elevernas positiva nätvardag. Det kan innebära att prata om hur man vill ha det på nätet och vad man tycker om. Elever har ofta redan strategier för hur de gör när de stöter på något taskigt. Låt dem dela med sig av strategierna och försök sedan komma in på vad man borde anmäla och inte.

Kommentera