Snabbspåret

Kan inte kontrollera nyanländas bakgrund

Det belastningsregister som lärare måste lämna till arbetsgivaren visar bara eventuella brott som begåtts i Sverige. Nyanlända lärares bakgrund i hemlandet framgår inte.

Nya lärare måste lämna in belastningsregister till arbetsgivare. Men vad gäller nyanlända som ska snabbutbildas i regeringens snabbspår, är det bara möjligt att kontrollera brott som begåtts i Sverige – inte i hemlandet. Det rapporterar Sveriges Radio som uppger att det finns omkring 1900 nyanlända lärare och förskollärare i landet.

– Det här är en skyddslagstiftning för elever, lärare och andra som jobbar inom skolans värld, vars trygghet måste stå i centrum. Naturligtvis är det viktigt att även nyanlända inom snabbspåret omfattas av säkerhetskollen, säger Lärarnas Riksförbunds chefsjurist Kristina Rollbäck till Skolvärlden.

Det är en viktig lag som nu blir svår att efterfölja för arbetsgivarna, menar hon.

– Jag har svårt att se att skolorna kan försäkra sig om bakgrunden på annat sätt.

Kan det bli aktuellt med en lagändring som gör att lärarnas måste lämna sitt belastningsregister även från hemlandet?

– Om det skulle bli aktuellt så innebär det ändå att förslaget måste gå hela den parlamentariska vägen, via departement och remissinstanser, så det skulle dröja länge innan den skulle göra någon skillnad. Dessutom vet vi kanske inte ens om det finns några motsvarande belastningsregister i de länder som de nyanlända kommer ifrån. 

Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström menar enligt Sveriges Radio att belastningsregistret bara är en del av skolans säkerhetsarbete.

– Sen är det naturligtvis upp till rektorn att försöka bilda sig en uppfattning om den här lärarens lämplighet vid anställningsintervju, och referenstagning om det går, säger han i en kommentar.

Parter som jobbar med snabbspåret känner till problemet, men har i dagsläget ingen lösning, enligt Sveriges Radio.

Kommentera