Nyanlända

Nytt snabbspår för nyanlända lärare

Regeringen har beslutat om ett snabbspår för nyanlända lärare. Bland annat kommer praktik att kunna göras parallellt med svenskutbildning, och delar av utbildningen ske på arabiska.

 

Dessa ligger bakom nya snabbspåret

Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, SKL och Almega tjänsteföretagen – samt Arbetsförmedlingen, andra berörda myndigheter och följande lärosäten; Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

– Vi gör allt för att underlätta att nyanlända lärare snabbt kommer in på arbetsmarknaden, säger Anders Almgren, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Den svenska skolan saknar lärare – samtidigt behöver nyanlända komma in på arbetsmarknaden. I februari 2015 la regeringen fram ett förslag om snabbspår för nyanlända med yrkeskompetens som behövs på den svenska arbetsmarknaden.

Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund.
Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund.

På torsdagen klubbades beslutet om snabbspår för lärare med utländsk examen, i samråd med myndigheter och arbetsmarknadens parter, bland annat Lärarnas Riksförbund.

Snabbspåret innebär i korthet att nyanlända ska få en kortare väg ut i klassrummet, till arbete, praktik eller subventionerad anställning.

Arbetsförmedlingens insatser ska kunna användas parallellt, till exempel genom att praktik kombineras med yrkessvenska och olika former av kompletterande utbildning. Delar av utbildningen kommer dessutom att ske på arabiska.

SCB:s arbetskraftsbarometer visar att lärare och förskollärare är bristyrken. Analyser från Arbetsförmedlingen slår fast att läraryrket har goda framtidsutsikter.
Lärarnas Riksförbund är dock tydliga med att spåret inte får bli en ytterligare belastning för lärarna.

– Den handledning och den introduktion som nyanlända lärare behöver måste betalas i tid och pengar av huvudmännen, säger Anders Almgren.

Lärarsnabbspåret är det fjärde i Sverige, tidigare har regeringen introducerat expressintroduktion på arbetsmarknaden för bland annat kockar, slaktare och styckare samt vissa legitimerade jobb inom sjukvården. Fler snabbspår är på väg.

Kommentera