klassrum_elev_skriver
Dom

Klart: Kritiserade friskolan tvingas stänga omedelbart

Den kritiserade friskolan Elma school i Stockholm tvingas stänga omedelbart. Det efter beslut från förvaltningsrätten, som går på Skolinspektionens linje.

Beskedet från Skolinspektionen om att skolan skulle stänga kom i juni 2019, men eftersom huvudmannen överklagade beslutet har Elma school kunnat drivas vidare, vilket Skolvärlden tidigare har rapporterat om.

Nu har även förvaltningsrätten kommit med sin dom – skolan måste stänga på grund av allvarliga brister i skolans ägar- och ledningskrets, rapporterar TT. Respiten som skolan fick i väntan på domen upphävs därför, och bolaget mister sitt tillstånd att driva verksamheten.

230 elever måste nu omplaceras till andra skolor, vilket ligger på kommunen att lösa.

– Jag förstår att det drabbar många barn och föräldrar, att det blir en osäker måndag. Men vår prövning är begränsad till om Skolinspektionens beslut var riktigt, säger chefsrådman Lars-Åke Johansson till TT.

Det var en lagändring i början av förra året som gav Skolinspektionen möjlighet att dra in tillståndet att bedriva skolverksamhet för huvudmän som bedöms olämpliga. Därför är fallet med Elma school det första i sitt slag i förvaltningsrätten.

– För att vi ska kunna bedöma en huvudman som olämplig krävs en hel del. Det kan handla om ekonomisk misskötsamhet, att man inte betatalt skatt, ägnar sig åt brottslighet eller som i det här fallet att man bedriver en skola med stora brister om och om igen. Det görs en sammantagen bedömning, sa Helena Boson, jurist på Skolinspektionen till Skolvärlden i slutet av januari.

Det är inte första gången som skolans ägare kritiserats av tillsynsmyndigheter. Skolvärlden har tidigare berättat om hur ägaren har drivit skola, förskola och fritids under tjugo år, och om hur verksamheterna har fått kritik för allt från bristande kvalitet på undervisning till obetalda skatter.

Under hösten har även flera lärare haft problem med att få ut sina löner.

Kommentera