klassrum_hander

Elma School fortsätter att rekrytera nya elever under rättsprocessen.

| Foto: Nikolaev/Mostphotos
Rättsprocess

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Skolinspektionen drog in tillståndet för Elma School i somras, men ägaren har överklagat och driver skolan vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lämplighetsprövning
  • Vid lämplighetsprövning kontrolleras om ägare och ledning har såväl kompetens som ekonomi att driva skola. Om huvudmannen ingår i en koncern ingår koncernens ekonomi i bedömningen.
  • Lämpligheten prövas i samband med ansökan om nyetablering, vid ansökan om utökad verksamhet och i samband med ordinarie tillsyn.
  • Ledning och ägare måste ha kunskaper om bland annat skollag och skolförfattningar samt arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
  • Ledning och ägare får inte ha gjort sig skyldig till grova brott eller ekonomisk misskötsamhet i andra verksamheter.

En lagändring som trädde i kraft i januari 2019 ger Skolinspektionen möjligheten att dra in tillståndet att bedriva skolverksamhet för huvudmän som bedöms som olämpliga. Tidigare har någon sådan kontroll inte funnits, och fallet med Elma school i Rågsved och dess ägare är första gången ett sådant fall prövas i förvaltningsrätten.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att lärare på Elma school tvingats ta hjälp av Lärarnas Riksförbund för att få ut sin lön. Några av dem har sedan dess fått sin lön – lite åt gången och flera månader för sent. Andra lärare på skolan har fortfarande inte fått sina pengar, trots att Elma School AB har gått med vinst de senaste fem åren. 2018 gjorde bolaget ett resultat på cirka 2,8 miljoner.

Att Skolinspektionen drog in tillståndet till att börja med beror alltså på att ägaren Khalid El Mouselhi inte bedöms som lämplig.

– För att vi ska kunna bedöma en huvudman som olämplig krävs en hel del. Det kan handla om ekonomisk misskötsamhet, att man inte betatalt skatt, ägnar sig åt brottslighet eller som i det här fallet att man bedriver en skola med stora brister om och om igen. Det görs en sammantagen bedömning, säger Helena Boson, jurist på Skolinspektionen.

Ägaren har drivit skola, förskola och fritids som krävt ingripanden från tillsynsmyndigheter fler gånger sedan år 2000. Det handlar såväl om bristande kvalitet på undervisning och särskilt stöd, som om betalningsanmärkningar och obetalda skatter.

Mest graverande är möjligen att Stockholms stad 2009 drog in hans tillstånd att bedriva fritidsverksamhet. Detta efter att kommunen vid en oanmäld inspektion på Stockholms språkskola (som senare bytte namn till Elma School) i Skarpnäck upptäckte att fritidsverksamheten som kommunen betalade nästan två miljoner kronor om året för helt enkelt inte existerade.

Trots det kunde Khalid El Mouselhi överklaga Skolinspektionens indragna tillstånd för skolverksamhet sommaren 2019, och även beviljas ”inhibition”, det vill säga att under den tid fallet behandlas i rätten kan han fortsätta att bedriva skolverksamhet som tidigare.

Hur kan det vara så att en person med en sådan historia, som redan fått ett tillstånd indraget, kan fortsätta bedriva skolverksamhet?

– Lagstiftningen för att bedöma någon som olämplig är ny. När det gäller förskola och vissa fritidshem är det kommunen som hanterar de tillstånden. Den som bedöms som olämplig av Skolinspektionen och får ett tillstånd återkallat kommer sedan inte kunna bedriva någon skolverksamhet de närmsta åren. Är man olämplig i ett fall är man det i alla, och då kan man inte äga eller befinna sig i styrelsen för ett bolag som driver skola, säger Helena Boson.

Hur vanligt eller ovanligt är det att en huvudman som påkommits med att missköta sig gång på gång fortsätter att bedriva skolverksamhet?

– Det vet jag inte. Vi känner till sådana som haft många brister, men för att vi ska kunna bedöma dem som olämpliga krävs mycket. Men finns det flera så kommer vi vara på dem.

Hur trygga känner ni er med att rätten kommer att gå på er linje?

– Vi vet inte. Det är första gången vi fattar ett sådant här beslut så vi får vänta på vad domstolen säger, säger Helena Boson.

I skrivande stund har förvaltningsrätten i Stockholm inte börjat jobba med Emla schools överklagan ännu, och kan inte heller ge någon fingervisning om när målet tas upp. ”Vi har ju många mål att ta hand om” säger en handläggare. Under tiden fortsätter skolan att rekrytera nya elever.

Kommentera