Corona

Kommunen kringgår coronaregler på lärarnas studiedag

mote-covid

Bilden är en illustration.

| Foto: Shutterstock
Skolförvaltningens regler
  • Rektorn avgör och beslutar om hemarbete. Hemarbete ska möjliggöras för de som kan men det är rektorn som avgör och beslutar om och när det är möjligt utifrån verksamhetens behov.
  • Större samlingar inomhus med medarbetare ska undvikas.
  • Möten och konferenser ska i första hand genomföras digitalt.
  • Fysiskt deltagande på konferenser, tjänsteresor och liknande arrangemang genomförs med restriktivitet alternativt skjuts upp under tiden som de nationella smittskyddsåtgärderna gäller.

Facket rasar när rektorer får arrangera studiedag på plats – trots att kommunens egna regler säger att möten och konferenser ska hållas på distans.
– Arbetsgivaren måste ta ansvar för att minska den skenande smittspridningen, säger LR:s föreningsombud Pär Boström.

Arbetssituationen för lärarna är ansträngd runt om i landet, med en kraftig smittspridning som leder till merarbete när allt färre måste täcka upp för allt fler som är hemma sjuka. På skolförvaltningen i Örebro kommun har man tagit fram regler som ska minska smittspridningen och skydda personal. Reglerna gör tydligt att möten och konferenser i första hand ska hållas digitalt i stället för på plats, eller skjutas på framtiden.

Därför reagerar Pär Boström på att förvaltningschefen nu lämnar åt varje rektor att avgöra om lärarnas studiedag sker digitalt eller på plats i skolan.

–  Man går ut med tydliga regler men säger samtidigt att ”det är upp till varje rektor att bedöma”. Då blir det godtyckligt, beroende på var jag jobbar, om jag som lärare och medarbetare riskerar att bli smittad eller inte. Det blir ett lotteri, säger han.

Har inte rektorerna kompetens att göra den bedömningen?

Pär Boström

– Det handlar inte om rektorernas kompetens, det är en principfråga. När kommundirektören går ut och säger att alla som kan ska arbeta hemifrån så borde skolchefen säga samma sak. Det handlar om att vara tydlig med vad som gäller, skydda personalen och inte riskera att behöva stänga skolor och belasta sjukvården, säger Pär Boström.

Katarina Arkehag, skolchef i Örebro kommun, bekräftar för Nerikes Allehanda att det är rektorn som beslutar var möten och utbildningar ska hållas.

– Det här bestämmer varje rektor och jag har full tillit till att rektorerna följer våra riktlinjer. Vi har gått ut med riktlinjer att det ska ske digitala möten i första hand, men det finns skolpersonal som träffas varje dag och om rektorerna tillsammans med sina medarbetare bedömer att det är säkert att träffas så finns den möjligheten, säger hon.

Rekordhög arbetsbelastning på lärarna

Pär Boström på LR är inte enbart bekymrad över risken för individuella lärare att smittas och bli sjuka, utan även över att deras kollegor får en allt tuffare arbetsbelastning för varje ytterligare lärare som inte kan gå till jobbet. Enligt Pär Boström är situationen i skolorna nu lika pressad som den var under pandemins allra första vår 2020.

– Det är kopiöst så lärarna får jobba extra med att täcka upp för sjuka kollegor. Det är en otroligt tuff arbetsmiljö, med en oerhört hög arbetsbelastning. Det ska inte vara så att man antingen bli sjuk i covid eller av arbetsbelastning. Det känns som att mina medlemmar håller på att jobba ihjäl sig, säger han.

Därför vill Lärarnas Riksförbud i Örebro förmå arbetsgivaren att prioritera bort icke nödvändiga arbetsuppgifter.

– Lärarna är bra på att ställa upp och rädda skolan – men då måste man rensa i uppgifterna och göra en prioriteringsordning. Många rektorer gör det bra, men det fungerar inte lika bra på alla skolor, säger Pär Boström.

Han vill också att man underlättar för alla att kunna jobba hemifrån så mycket som möjligt, i den mån arbetsuppgifterna tillåter. Att öppna upp för att hålla studiedagar på plats är ett steg i helt fel riktning, menar han.

– Att jag är så noga med att skolchefen är den som ska ta ledartröjan är att man annars får effekten blir att det blir olika lätt att bli smittad på olika skolor. Och det är inte acceptabelt. Det vore bättre om skolchefen sade ”Det här gäller, och det gäller för alla”, säger Pär Boström.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm