lena_hallengren_klassrum

Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

S-kongressen

”Konfessionella inslag hör inte hemma i skolan”

Ett förslag om att helt förbjuda konfessionella inslag i religiösa friskolor blev resultatet efter den socialdemokratiska partikongressens fjärde dag. 

Stämningen var chockartad när Socialdemokraternas partikongress kickades i gång i Göteborg i lördags, dagen efter terrorattacken i Stockholm. Trots det kunde kongressen fortskrida som planerat och tisdagen ägnades till största del åt skolfrågor, där en viktig riktlinje handlade om förbudet av religiösa friskolor.

– Konfessionella inslag hör inte hemma i skolväsendet. Socialdemokraterna vill inte ha en skola genomsyrad av religion, säger Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Skolavslutningar i kyrkan och luciafirande är dock saker som ska vara fortsatt välkomna. Något man motiverar med att vissa inslag snarare är förknippade med tradition än religion.

– Det är när man tar ifrån eleverna rätten att själva välja sin tillhörighet som det uppstår problem. Det motarbetar vårt övergripande mål med en jämlik skola där alla elever har samma förutsättningar, säger Lena Hallengren.

Om de övriga rödgröna partierna ska följa Socialdemokraternas linje återstår att se, då partierna haft skilda åsikter i frågan sedan start. Ett första steg är att gymnasieminister Anna Ekström (S) tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ska tillsätta en utredning för att se vad som är möjligt att göra ”med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning” enligt kongressbeslutet. Det innebär att Sverige ska ta hänsyn till Europarådets konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna, och att exempelvis judiska skolan inte skulle omfattas av ett förbud.

För en majoritet i riksdagen krävs att S och MP får med sig både Vänsterpartiet och Liberalerna. Trots Jan Björklunds (L) hårda kritik mot religiösa friskolor efter avslöjandet om könsuppdelning på en skolbuss i en muslimsk friskola i Vällingby, vill inte Liberalerna gå så långt som att helt förbjuda konfessionella inslag i skolan.

– Dock avvaktar vi en gemensam ståndpunkt från regeringen. Vi tycker också att det behövs tuffare kontroll av religiösa friskolor, säger Christer Nylander (L) gruppledare i riksdagen till Dagens Nyheter.

Jämställdhetsfrågan och vikten av alla elevers lika förutsättningar låg också till grund när vinster i skolan kom på tapeten under kongressen.

– Varken vinster eller religion ska vara motivet för att driva en skola. Drivkraften ska vara att ge elever en så bra utbildning som möjligt. Att det är något vi måste se över och jobba vidare på var något som vi återkom till många gånger under dagen, säger Lena Hallengren.

Det fria skolvalet ska finnas kvar som det är, med ett gemensamt ansökningssystem för privat och kommunal sektor. Närhetsprincipen ska fortsätta gälla, men för att få mer spridning av elever med olika bakgrund ser socialdemokraterna att det går att utveckla andra områden än bara skolan.

 

Kommentera