linnea_0

Binär könsuppdelning lämnar många utanför, menar Linnéa Claeson, handbollsproffs och jämlikhetsaktivist.

Könsuppdelning

”Uppdelning i kön är icke-inkluderande”

Linnéa Claeson är handbollsproffs och jämställdhetskämpe på nätet och live. Hon tycker att frågan om könsuppdelade klassrum är komplex.
– Det finns behov av fredade zoner, säger hon.

Riksdagen röstar ja till ett förslag om skarpare formulerad skollag när det gäller könsuppdelade lektioner. Regeringen väljer att trots det avvakta en ännu inte tillsatt utredning av konfessionella friskolor.

Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall

– Nu får vi majoritet i Sveriges riksdag och det är inget som regeringen kan ignorera, de kan möjligtvis dra ut på tiden, men det hade varit klädsamt om regeringen börjar arbeta med detta så fort som möjligt. Skolor som inte accepterar förändringen kommer att förlora sitt tillstånd. Det är vi också tydliga med, säger Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för Moderaterna.

Bakgrunden är en religiös friskola som delat upp idrottslektionerna, så att pojkar och flickor fått undervisning var för sig.

Skolinspektionens granskning av situationen visade att friskolan inte brutit mot skollagen.

Detta visar att lagen behöver bli tydligare, menar Camilla Waltersson Grönvall.

–  I dag får vi en skarp formulering beslutad, att vi måste göra förändringar i skollagen som förbjuder könsuppdelad undervisning, med undantag för pedagogiskt motiverad uppdelning som till exempel sex och samlevnad. Det är uppenbart att förändringar i läroplanen inte kommer att hjälpa.

Vi tycker att tjejer och killar ska ha samma rättigheter, de värdena ska vara konstanta i svensk skola och inte minst som tjej ska man veta att skolan står för jämställdhet och lika värde, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Från regeringshåll kommer budskapet att läroplansförändring ändå ska räcka. I en ny skrivning ska det bli tydligare att uppdraget är att arbeta mot traditionella könsroller och hindra regel- och slentrianmässig könsuppdelning.

– Regeringens analys är att en förändring [av läroplanen] går snabbare än att ändra i skollagen. Regeringen har redan aviserat att man kommer att tillsätta en utredning om regler rörande skolor med konfessionella huvudmän, den utredningen kommer också att kunna titta på detta generellt om det visar sig att det behövs en skollagsförändring, förklarar Emma Stark, presstalesperson för utbildningsminister Gustav Fridolin.

Men behovet av fredade zoner finns, och måste uppmärksammas. Det menar handbollsproffset och juridikstudenten Linnea Claeson som driver twitterkontot @assholeonline, där hon kämpar för jämställdhet och mot sexuellt våld och kränkningar på nätet.

– Jag tycker inte att det är en helt lätt fråga. Det är viktigt att ha frizoner och separerade rum, men det lämpar sig inte att skolan står för dem. Jag tror att det är ett steg tillbaka att dela upp efter kön. Det är inte så inkluderande för ickebinära, som inte känner sig bekväma i något av rummen. Däremot vill jag inte uttala mig om den muslimska friskolan, jag har inte tolkningsföreträde, säger hon.

Kommentera