asagympabarn

Att dela upp barn i pojkar och flickor befäster fördomar, menar Åsa Fahlén, LR.

Jämställdhet

Skärpta krav förbjuder könsuppdelade klassrum

Regeringen vill skärpa formuleringarna i läroplanen, för att förbjuda könsuppdelade lektioner.
– Idrottslärare har kompetensen att lägga upp lektionen så att alla elever kan delta, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I grunden ligger en debatt om idrottslektioner på muslimska friskolor. Ett beslut av Skolinspektionen i augusti 2016 gav friskolan Ahl-Azharskolan grönt ljus för könsuppdelad idrott.
Enligt myndigheten bröt skolans undervisning inte mot skollagen.

– Vi delar inte uppfattningen om att det ska vara tillåtet, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Nu har han och regeringen har gett Skolverket i uppdrag att förtydliga läroplanen så att det inte längre ska vara möjligt med uppdelning av elever efter kön, annat än tillfälligt.

– Då ska det vara byggt på ett pedagogiskt övervägande, att det kan stärka eller hjälpa undervisningen, till exempel om killar ska diskutera mansrollen i grupp på sex- och samlevnadsundervisningen, säger Gustav Fridolin.

Lärarnas Riksförbund välkomnar initiativet.

Att det skulle handla om att ge tjejer mer utrymme på lektionen köper inte Åsa Fahlén.

– Har man 35 elever i en liten sal och ingen tid för förberedelser så blir det inte bra. Men med rätt förutsättningar har idrottslärare kompetensen att lägga upp lektionen så att alla elever kan delta, säger hon.

Att dela upp lektionen blir i stället att befästa fördomar, enligt henne.

– Det är lätt att säga att det är skönt för tjejerna att ha idrott för sig, men då utgår man från att alla killar är större och starkare och bättre på idrott och det befäster fördomar om hur tjejer och killar är, säger Åsa Fahlén.

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas politiska talesperson, håller samma linje när det gäller könsuppdelad undervisning. Men hon är kritisk mot att regeringen inskränker sig till att låta läroplanen beskriva förbudet, snarare än att befästa det i skollagen, och menar att problemet riskerar att kvarstå.
Förespråkarna för könsuppdelat menar att tjejer som tvingas att ha idrott med killar kommer att skolka från lektionerna.

– Där måste lärare och målsmän engageras i högre grad. Det är inte mer försvarligt att skolka från idrott än från matte.

Kommentera