Blank directional road signs
Integrerad vägledning

Konkreta tips om skolans vägledning

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial som lyfter hur studie- och yrkesvägledningen kan integrerats i undervisningen. I boken ger vägledare och lärare konkreta exempel på hur de jobbar i praktiken.

Stödmaterial

Ta del av hela materialet ”Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan” här.

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och tanken är att den ska komma in redan från första klass.

Nu har Skolverket tagit fram ett stödmaterial som innehåller fem konkreta exempel på hur studie- och yrkesvägledningen kan integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på olika yrkes- och utbildningsalternativ.

Lärare och vägledare från Södertälje, Värnamo och Falköping berättar i materialet om hur de gjort i praktiken och exemplen är hämtade från olika årskurser och ämnen. Samtliga utgår från läroplanens övergripande mål och riktlinjer samt det centrala innehållet i kursplanerna och handlar om allt från litteraturprojekt till samarbeten mellan skola och näringsliv.

Materialet vänder sig i första hand till lärare på grundskolan, men även till huvudmän, rektorer samt studie- och yrkesvägledare.

Kommentera