syv_1
SYV-rollen

SYV-rollen: Stötta, engagera och inspirera

Studie- och yrkesvägledaren Lotten Johansson stöttar lärarna i deras arbete.
– Jag försöker hjälpa lärarna att se hur de kan få in vägledningen i undervisningen utan att det blir merarbete. 

Lotten Johansson är studie- och yrkesvägledare på Hovsjöskolan, en F-9-skola i Södertälje kommun. Hon var en av föredragshållarna på konferensen ”Syv i lägre åldrar”. 

– Jag ser studie- och yrkesvägledaren som någon som kan stötta, engagera och inspirera lärarna. Man måste också ha stor förståelse för lärarnas situation. Jag försöker hjälpa lärarna att se hur de kan få in vägledningen utan att det blir merarbete. Jag läser kursplanerna med mina syv-glasögon, lyssnar till vad lärarna jobbar med just nu och så kommer jag med tips på hur de kan göra. 

Hur blir vägledningen hela skolans ansvar? 
– Vi står på samma grund – läroplanen – och den säger att eleverna ska få med sig tillräcklig kunskap för att kunna fatta egna, välgrundade beslut som berör deras framtid. Sen är det huret det handlar om. Kartläggningen är ett bra verktyg att utgå ifrån. Man tittar på vilka behov elever har och utifrån det kan man börja diskutera. 

Vilka utmaningar möter du i din roll som vägledare på Hovsjöskolan?
– Ungefär 60 procent av våra elever har inte gått 9 år i svensk grundskola. Många kommer hit i sjuan, åttan. Just nu kommer det många från Syrien. En stor utmaning ligger i att visa på möjligheterna i det svenska utbildningssystemet och visa hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och vad det ger för möjligheter för eleverna. 

– Vi ordnar föräldramöten för nyanlända föräldrar om utbildningssystemet och arbetsmarknaden för att de inte ska begränsa sina barns studie- och yrkesval utan se alla möjligheter som finns. När de upptäcker att här kan alla studera till läkare, vilket är få förunnat i Syrien, så vill alla ta den möjligheten. Då är det vår uppgift att visa att det finns massor av andra yrken som också ger status och ekonomiska förutsätta för ett bra liv.

Fler utmaningar?
– Oavsett var man jobbar någonstans som vägledare så är det en stor utmaning att man är ensam i sin profession. Här behöver man hitta nyckeln till att samverka med lärarna. Det kan se ut på olika sätt. 

Du är engagerad i mycket, hur hinner du?
– Det handlar mycket om att försöka göra rätt saker. Men jag har enskilda samtal i både åttan och nian som de flesta andra. En fördel är att jag har en hundraprocentig tjänst. Det är få i Södertälje som har en så stor tjänst som jag har och jag har den för att min rektor har förstått vilken potential bra vägledning har för just våra elever. 

Kommentera