Statistik inte hela sanningen

Kornhall efterfrågar bred kompetens

Skolstrategen, författaren och lektorn Per Kornhall efterlyste nyligen en skolkommission i bloggen på Skolvärlden – och nu har den blivit ett faktum. Så här tycker han om att regeringen har tillsatt en OECD-ledd kommission.

– Det är bra att det blir en kommission och att den har en internationell förankring. OECD är väldigt kapabla, men kommissionen behöver ha en bred kompetens. Jag hoppas den inte blir för teknokratisk.

Hur då?

– När OECD drar slutsatser som bygger statistik är det inte säkert att det är applicerbart på det skolsystem man vill utveckla. Då behöver man skolutvecklingskompetens från länder som gjort stora förändringar. Jag tror också att kommissionen behöver ha nationell förankring, framförallt hos lärarfacken och skolledarna. Om vi ska lyckas vända den här utvecklingen tror jag vi behöver delaktighet från dem som jobbar i skolan.

Per Kornhall är positiv till regeringens initiativ att inrätta ett utbildningsvetenskapligt råd.

– Det låter som en alldeles utmärkt idé för att stärka kompetensen kring skolfrågor i regering och riksdag och låta forskningen få en tydligare roll att spela.

Vad tror du att de här regeringsförslagen kommer att innebära för svensk skola?

– Ingen aning, men jag hoppas det blir en förändring. Jag undrar om alla förstår hur illa Pisa-resultatet är. Det är bara två länder som har en högre andel lågpresterande elever och det här är ett problem som kan leda till stora samhällskostnader.

Många som arbetar i skolan vill inte ha mer reformer, hur ser du på det?

– Visst är man jättetrött på reformer som säger att nu ska ni undervisa si och så och nu ska ni mäta si och så, men jag tror inte man är trött på reformer som ger resurser för att öka likvärdigheten eller mer tid för undervisning eller reformer som skulle göra läraryrket mer attraktivt och öka lärarkompetensen. Det är den typen reformer som jag tror vi behöver.

Kommentera