bjorklundpkskolkommission
Internationell skolkommission

Skolkommission ska granska skolan

En internationell skolkommission, bestående av forskare och experter och ledd av OECD:s Pisa-ledning, ska granska och analysera den svenska skolan.
– OECD erbjuder den här möjligheten och de länder som har använt den har fått en fördjupad kunskap om det egna skolväsendet som man kanske inte alltid kan få på egen hand, säger utbildningsminister Jan Björklund till Skolvärlden.

 

Det är OECD som, på uppdrag av regeringen, väljer vilka forskare och experter som ska sitta med i skolkommissionen. Syftet är att säkerställa att det blir en oberoende kommission, som håller hög internationell kvalitet. Kommissionen ska göra en djupare analys av Pisa-resultatet och det svenska skolväsendet, och de kommer troligen även besöka Sverige.

– De ska försöka hjälpa oss att analysera och peka ut i vilken riktning vi ska gå. Min bedömning är att det kommer att ligga rätt mycket i linje med den riktning vi har slagit in på, men de kan ju också komma med andra perspektiv och nya uppslag. De reformer vi redan gör kommer att vända utvecklingen, men jag är inte nöjd med det och det krävs mer för att nå tio i topp i världen, säger Jan Björklund.

OECD bedömer att kommissionen kan vara på plats om ett par månader och därefter väntas arbetet ta cirka ett år.

Det är inte säkert att ni sitter vid makten när resultatet kommer, vad händer med det då?

– Ingen aning, det får andra svara på. Men jag kommer i alla fall att lyssna noga på resultatet om jag är ansvarig. 

Många lärare är trötta på alla reformer, vad vill du säga till dem?

– Jag kommer inte att kunna lova att det blir stiltje. Om resultatet har sjunkit i 20 år i följd så kan vi inte luta oss tillbaka. Men när vi säger att det har varit mycket för lärarna så handlar det framförallt om nya läroplaner, betyg och kursplaner. De kommer inte förändras, utan ligger fast. Däremot kan det finnas andra förändringar som är nog så viktiga, men som inte påverkar lärarnas arbetssituation omedelbart. På sikt tror jag att ett förstatligande av skolan förändrar lärarnas status, men inte deras vardag.

Snart presenteras resultatet av Leif Lewins utredning av kommunaliseringen, hur kommer du att hantera den?

– Det vår vi se. Men utvärderingen av kommunaliseringen är en egen fråga. Det finns ingen motsättning mellan den och skolkommissionens uppdrag. 

Regeringen har också beslutat att inrätta ett utbildningsvetenskapligt råd under våren, som ska bestå av svenska forskare med koppling till skolan.

– Rådet kommer att vara ett beredningsorgan för regeringen. De som kommer att sitta med där lyssnar vi på redan i dag. Men nu kommer det att bli mer institutionaliserat. Det ska skapa ännu starkare forskningsanknytning och olika reformer och rapporter ska kunna diskuteras där, säger Jan Björklund.

Dessutom har regeringen beslutat att ge det Skolforskningsinstitut som ska inrättas ett bredare uppdrag. Förutom att sammanställa och föra ut befintlig forskning i skolan, ska de också kunna bedriva egen forskning där det finns kunskapsluckor. 

Kommentera