kornhall_wide
Visselblåsaren

Per Kornhall har blivit avskedad

Per Kornhall har fått sparken. I en debattartikel i DN berättar den tidigare skolstrategen om de fyra orsaker som Upplands Väsby kommuner angett som skäl för hans uppsägning. ”Om det inte drabbade mig så hårt personligt, känslomässigt och ekonomiskt, vore det i det närmaste löjeväckande”, skriver han. 

Per Kornhall, lärare, författare och en av Skolvärldens bloggare, har tidigare berättat hur han blev obekväm för arbetsgivaren Upplands Väsby när han påtalade brister i verksamheten och var aktiv i skoldebatten.

I en debattartikel i DN den 20 maj beskrev han en vardag präglad av misstro, hot och tystnadskultur.

Den 23 maj avskedades han. Samma dag lämnade kommunen in en lista på de saker som Per Kornhall anklagas för.

Arbetsgivaren menar att Per Kornhall ”grovt åsidosatt” sin del av anställningsavtalet och refererar till fyra händelser.

Den första är hans deltagande i ett seminarium som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle arrangerade om resultatmätning i skolan. Arbetsgivaren menar att det var en bisyssla som kostade kommunen 733 kronor. Per Kornhall å sin sida menar att närvaron på seminariet var en del av den omvärldsbevakning som fanns i hans tjänstebeskrivning

Den andra händelsen är att han tackade ja till att medverka i en skolutvecklingskonferens som Academedia höll i, utan att fråga sin chef.

Den tredje händelsen är att Per Kornhall enligt kommunen raderat sin Outlook-kalender. Per Kornhall själv skriver i DN att han inte alls hade raderat den, utan sparat en daterad kopia av den eftersom arbetsgivaren sagt att de ”skulle leta efter saker att sätta dit honom för”. Han skriver också att det inte fanns några rutiner för användandet av Outlook och att han lika gärna kunde ha haft en papperskalender. 

Den fjärde händelsen är att han i april träffade en reporter på lokaltidningen Vi i Väsby, enligt kommunen på arbetstid. Per Kornhall skriver att arbetsgivaren fick reda på det mötet genom att låta IT-avdelningen återskapa hans kalender. Enligt Per Kornhall hade han ett avtal utan övertid, där han fritt förfogade över sin arbetstid.

”På dessa grunder går kommundirektören ut och anklagar mig för att ’grovt åsidosätta mina arbetsuppgifter’. Detta samtidigt som jag gjort ett erkänt bra skolutvecklingsarbete och lovordats av både min chef och andra för detta”, skriver Per Kornhall.

Han avslutar debattartikel med: ”Att en offentlig arbetsgivare på detta sätt använder arbetsrätten för att tysta ner och misstänkliggöra en anställd som försökt påtala brister och använt sin yttrandefrihet är beklagligt. Det vore om det inte drabbade mig så hårt personligt, känslomässigt och ekonomiskt, i det närmaste löjeväckande.”

Kommentera