Vuxenutbildning

Krisen i komvux: 7 av 10 lärare har funderat på att sluta

Svante Tideman Vuxenutbildning

En ny undersökning visar att lärarna inom vuxenutbildningen har fått nog: ”Det är en omöjlig situation på vux”, säger Svante Tideman, vice ordförande på LR.

| Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån
Undersökningen
  • Över hälften av alla komvux- och sfi-lärare upplever arbetsbördan för tung.
  • Bland privata utförare är siffrorna ännu högre.
  • Arbetsuppgifterna utanför den rena undervisningen har ökat.
  • Det är några av slutsatserna i LR:s under­sökning med yrkesaktiva medlemmar inom vuxenutbildningen.
  • Undersökningen är genomförd på ett urval av Lärarnas Riksförbunds yrkesaktiva medlemmar inom vuxenutbildningen, omfattande 700 lärare inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt 1 200 lärare inom sfi.

69 procent av komvux-lärarna har någon gång det senaste året övervägt att sluta.
Det visar en ny rapport från Lärarnas Riksförbund.
– Något radikalt måste göras åt situationen inom vuxenutbildningen, säger förste vice ordförande Svante Tideman.

Lärarnas Riksförbund är precis klara med rapporten ”Flexibilitets konsekvenser” som bygger på en undersökning om hur lärare inom vuxenutbildningen uppfattar sin situation.

Arbetsbelastningen är ansträngd och i många fall är undervisningssituationen ohållbar. Lärarnas Riksförbund riktar in sig på två områden – till att börja med.

– Vi vill inte att utbildningen ska läggas ut på entreprenad. Den ska fasas ut från privata aktörer. Dessutom vill vi att den kontinuerliga antagningen försvinner. Just nu är det sådan press att människor bildligt talat jagar sin egen svans. Det är en omöjlig situation på vux, säger Svante Tideman.

I den enkätundersökning Lärarnas Riksförbund gjort kommer 89 procent av svaren från lärare som jobbar i kommunal regi. Bara 11 procent kommer från privata aktörer som vunnit upphandlingar eller godkänts vi auktorisationssystem.

– Det där får vi borra vidare i. För visst kan man befara att de privata utbildningsanordnarna i större utsträckning använder sig av obehöriga lärare för att hålla nere kostnaderna. Utan lärarlegitimation, eller vux-behörighet, kan man inte vara medlem hos oss. Hur som helst har vi ett stort och viktigt fackligt arbete att göra på komvux och SFI, säger Svante Tideman.

Han fortsätter:

– Ser inte kommunerna till att de, och företagen de köpt in utbildning från, ger lärarna en bättre arbetsmiljö riskerar de både att människor mår dåligt och att lärare helt enkelt inte vill jobba kvar.

Skillnad mellan kommunalt och privat

I rapporten från LR syns tydliga skillnader mellan dem som är vuxlärare i kommunal regi och dem som jobbar hos en privat aktör.

  • Hos kommunerna har 19,4 procent av lärarna ofta övervägt att sluta det senaste året. Siffran för dem som ibland funderat på att sluta är 45,9 procent.
  • Hos de privata aktörerna har 37 procent ofta funderat på att sluta det senaste året, och siffran för dem som ibland funderat på att sluta är där 52,2 procent.
  • 65,3 procent av lärarna i komvux regi har alltså övervägt att säga upp sig det senaste året – och 89,2 procent av dem som är anställda privat har funderat på att sluta.

– Vi ser ungefär samma skillnader när det gäller kommunalt och privat anställda SFI-lärare, säger Svante Tideman.

Kommentera