sjobo_skola

Färsingaskolan i Sjöbo. Foto: Sjöbo kommun.

Arbetsmiljö

Krisen i Sjöbo växer: 25 av 30 lärare vill lämna skolan

Lärarna på Färsingaskolan larmar om höga stressnivåer och hälsoproblem – nu hotas skolan av personalflykt.
Hela 83 procent av lärarna på skolan säger att de har sökt, eller tänker söka, nytt jobb under vårterminen. 

Skolvärlden har tidigare belyst hur planerade nerskärningar på skolor i Sjöbo har mötts av massiv kritik från lärare och fack. Lärarna på Färsingaskolan har vädjat om hjälp samtidigt som skolans rektor har sagt upp sig i protest.

Nu har Lärarnas Riksförbund genomfört en enkät på skolan som visar att 83 procent av lärarna har sökt, eller tänker söka, ett annat jobb under den aktuella terminen.

– Jag träffade personalen i måndags för att diskutera enkätresultaten och det stämmer att de flesta lärarna på skolan nu funderar på att sluta på skolan, säger Peter Nilsson, kommunombud i Lärarnas Riksförbund i Sjöbo.

Enkäten som gjordes för drygt två veckor sedan visar att lärarna på Färsingaskolan knappt hinner med att ta lunchrast, många har sömnsvårigheter, och flertalet har utsatts för verbala påhopp och/eller trakasserier av elever och föräldrar. 

Hela 97 procent av de drygt 30 lärarna har medverkat i enkäten och larmar om en ökad arbetsbelastning och många upplever långvariga symptom av stress.
 
– Lärarna har en tuff arbetsmiljö. Stressen är en stor anledning till missnöjet och i enkäten säger 80 procent att de har sömnproblem. Sedan är det arbetsbelastningen där man slår fast att mentorskap och dokumentation är sådant som är betungande, säger Peter Nilsson.
 
Vad skulle det innebära om 20–25 lärare nu slutade på skolan samtidigt?

 
– Det var något likande för några år sedan då den dåvarande rektorn slutade, och då var det ungefär tio lärare som slutade. Då klarade huvudmannen av att besätta platserna, men nu har jag svårt att se att man ska kunna få tag i så många legitimerade lärare. För det är inte bara en brist på lärare i dag utan det blir svårt att attrahera nya lärare att börja på en skola där 80 procent har slutat. Det är en dubbel problematik här helt enkelt, säger han.
 
Vad skulle behövas för att vända den dystra trenden på skolan?

 
– Man måste arbeta hårdare för att skapa möjligheter för lärarna att vara just lärare. Att man har en rimlig undervisningstid och att det är tillräckligt med personal på skolan. Om det inte finns tillräckligt med huvuden på en skola så blir de svårt för lärarna som jobbar där, säger Peter Nilsson.
 
Rektorn på Färsingaskolan har sedan tidigare lämnat in sin avskedsansökan och nu måste skolan byta rektor – ett i raden av alla byten som gjorts under de senaste åren. Sedan 2013 har 15 olika personer haft poster som rektorer på någon av kommunens sex grundskolor, rapporterar Ystads Allehanda.
 
– Det är också en försvårande faktor som spelar in i detta. Vi har haft jättemånga rektorbyten i kommunen under de senaste åren. Det är en mängd olika orsaker till detta men en av de stora anledningarna är att många har känt att de inte har de ekonomiska förutsättningarna att bedriva ett bra jobb, säger Peter Nilsson.

Kommentera