Intervju

”Kunskapskraven ger ingen grund för likvärdighet”

Betygssättningsexperten Per Måhl, som skrivit böcker och föreläser i ämnet, håller med läraren som anmält Skolverket till JO.
Skolverkets formuleringar är för otydliga.
– Jag möter ständigt matematiklärare som säger: Jag fattar inte ett smack av vad det står, säger han.

– Det ligger absolut något i anmälan. Jag skulle säga att när det gäller kunskapskraven så skiljer matematikämnet ut sig som det ämne som är svårast att tolka. Så det är inget konstigt att det är just en matematiklärare som till slut bestämmer sig för att sätta ner foten och säga: jag förstår inte.

– Jag möter ständigt matematiklärare som säger: Jag fattar inte ett smack av vad det står.

– Kunskapskraven ska ge vägledning för betygssättning. I matematikämnet har man gjort så att om man inte läser ”centralt innehåll” så går det inte att följa kunskapskraven. De har alltså gjort kunskapskrav som inte alls knyter an till ”centrala innehåll”. Det är ett skäl till att det blir luddigt.

Är det otydligare nu, jämfört med tidigare?

– Ja, när det gäller matematiken. Den är absolut en av de svåraste kursplanerna både i årskurs 9 och på gymnasiet. Det saknas konkretioner, det är väldigt abstrakt.

Vilka blir konsekvenserna av att kunskapskraven är ”luddiga”?

– I matematiken tar nationella proven över som ”facit”.  Det blir provkonstruktörerna och hur de tolkar kursplanerna som får utgöra de egentliga styrdokumenten. De nationella proven blir lärarnas enda sätt att förhålla sig till kunskapskraven. När man inte fattar då tittar på ett nationellt prov; Aha de i primgruppen tolkar det nya så här. Ok, då utgår vi ifrån det.

I JO-anmälan sägs det att eftersom kraven är så vaga så finns en risk att läraren tolkar dem så att man får så få underkända som möjligt.

– Ja, så kan det säkert vara. Vi vet att likvärdighet är svårt att uppnå även med bra kunskapskrav. I det här fallet, när lärare upplever att de inte själva riktigt vet vad kunskapskraven betyder så kan man säga att kunskapskraven inte ger någon grund alls för likvärdighet, inte ett enda dugg.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm