Svårtydda formuleringar.

Skolverket JO-anmäls – språket obegripligt

Skolverkets kunskapskrav är obegripliga.
Det menar läraren Mattias Forsgren, som nu anmält myndigheten till JO för brott mot språklagen.
– Från erfarna lärare på flera olika skolor har jag hört uttryck för frustration, löje och hopplöshet, säger han.

Enligt den elfte paragrafen i språklagen ska språk i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt.

Det är med anledning av det som Mattias Forsgren har anmält Skolverket till Justitieombudsmannen.

Han menar att de nya kunskapskraven i flera ämnen är så pass svårtydda och vaga att det omöjligt för den svenska lärarkåren att ha en enhetlig bedömning.

”Jag hävdar att detta är ett av grundproblemen i Svensk skola. När det är upp till var och en att tolka dessa texter blir naturligtvis rättsosäkerheten för eleverna enorm och glidningen i tolkningarna mellan skolor kan bli väldigt stor”, skriver han bland annat i sin anmälan, som Skolvärlden tagit del av.

Mattias Forsgren anger några exempel i sin anmälan. Ett av dem är kunskapskraven för gymnasiets matematik 1b:

”Du kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar du med viss säkerhet mellan olika representationer.”

Enligt Mattias Forsgren är han inte ensam i sin kritik.

– Från erfarna lärare på flera olika skolor har jag hört uttryck för frustration, löje och hopplöshet, säger han till Skolvärlden.

Mattias Forsgren anser att det, som kunskapskraven ser ut nu, är omöjligt att bedöma eleverna enligt det målstyrda betygssystemet.

”Lärarna är satta att undervisa och betygsätta eleverna. Vi har i Sverige numera ett målstyrt, istället för relativt, betygssystem. Betygskriterierna är tänkta att fungera normerande vad gäller betygssättningen. Eleverna kunskaper skall bedömas i relation till kriterierna. Detta låter sig inte göras av den anledningen att de nivåspecifika (E-, C- och A-nivå), av skolverket fetmarkerade, nyckelorden i betygskriterierna är relativa: översiktligt, viss säkerhet, nyanserat, utförligt och så vidare.”

Varför har du valt att vända dig till JO?

– Den direkta orsaken till min JO-anmälan är att språkrådet föreslog att jag skulle göra det. Jag skickade först ett brev till dem där jag framförde samma sak som i JO-anmälan. De höll med om att exemplet som jag gav dem var mycket svårbegripligt, säger Mattias Forsgren.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm