Språk-kritik

Två nya anmälningar till JO mot Skolverket

Det är fler än läraren Mattias Forsgren som tycker att Skolverkets språk är för svårt att tyda.
Två nya JO-anmälningar har kommit in sedan han gjorde sin.

Mattias Forsgren vände sig i sin anmälan främst mot formuleringar i kunskapskraven gällande matematik och naturkunskap.

I de två nya anmälningarna till JO är det språkbruk till Fysik 1 och 2 samt kurserna Kommunikation och Medier, samhälle, kommunikation som kritiseras.

I en av anmälningarna hänvisas till Skolvärldens intervju med Christina Månberg, chef för gymnasieenheten på Skolverket. I intervjun får hon frågan om hon tycker att kunskapskraven är begripliga.

– I sitt sammanhang och när man bearbetar dem tillsammans med lärare, ja. Det är professionens språk och de är skrivna för lärarna som kan ämnena, svarade hon.

Anmälaren skriver: ”Det gör att elever och föräldrar riskerar att uteslutas från möjligheten att själva tolka och blir beroende av lärarens tolkning, vilket kan få konsekvenser om tex lärare byts ut”.

Enligt JO kommer alla tre ärenden handläggas gemensamt, och är fortfarande under en inledande granskning.

– Min förhoppning är att vi ska ha tagit ställning i den frågan under de närmsta veckorna, säger Veronica Widell Edlund, som handlägger ärendet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm