covid-19
Corona

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

I en färsk undersökning från Folkhälsomyndigheten framgår det att lärare som yrkesgrupp löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Mer om analysen

Relativ risk per yrkesroll inom skolvärlden: 
Gymnasielärare: 0.7 
Grundskollärare: 1.1
Fritidspedagoger: 0.8
Förskollärare: 0.7
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens: 1
Barnskötare: 1 
Elevassistenter m.fl.: 1.1

Antal bekräftade fall under perioden: 
Gymnasielärare: 29
Grundskolelärare: 160
Fritidspedagoger: 18 
Förskollärare: 68 
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens: 27
Barnskötare: 124
Elevassistenter m.fl.: 53 

Taxiförare, pizzabagare samt buss- och spårvagnsförare hamnar högst upp på Folkhälsomyndighetens nya lista över yrkesgrupper som riskerar att smittas av covid-19. Folkhälsomyndigheten har sammanställt sin analys genom att undersöka vilken yrkesgrupp personer som diagnostiserades med covid-19, under perioden 13 mars – 27 maj, tillhör. I analysen har de bekräftade fallen ställts emot hur många som totalt är verksamma inom yrkesgruppen. 

Folkhälsomyndigheten skriver i sin analys att det inte har diagnostiserats fler lärare med covid-19 än i någon annan yrkesgrupp. Vilket gör att den relativa risken för lärare är längre än inom många andra yrkesgrupper. Den relativa risken för exempelvis taxiförare ligger på 4.8 vilket är betydligt högre än samtliga läraryrken.

Redan när Skolvärlden skrev om Folkhälsomyndighetens beslut att öppna landets gymnasium igen kommenterade Johan Carlson att barn och unga utgjorde en mycket liten del av de bekräftade covid-19 fallen. Han kommenterade även att tillgänglig data visade att det inte heller fanns en ökad sjuklighet bland lärare.

I den nyligen släppta analysen framgår det att den relativa risken skiljer sig en aning mellan skolvärldens olika professioner. Den relativa risken för gymnasielärare och förskolelärare ligger på 0.7. Vilket kan jämföras med taxichaufförers 4.8. Den relativa risken för fritidspedagoger ligger på 0.8. Övriga pedagoger med teoretisk specialkompetens och barnskötare ligger på relativ risk 1. Grundskolans lärare och elevassistenters relativa risk är enligt undersökningen 1.1. 

Kommentera