konflikthantering_oskar_palmenfelt
Foto: Shutterstock samt Åsa Larsson
Skolforum

Lär dina elever bråka smartare

Om man lär eleverna hantera konflikter och har en gemensam princip för konflikthantering på skolan blir det enklare lösa motsättningar innan de urartar. Det menar Oskar Palmenfelt som föreläste om att ”bråka smartare” på Skolforum.

Medlingscentrum
  • Medlingscentrum utför utbildning och konsulttjänster inom konflikthantering.
  • Bråka smartare är ett värdegrundmaterial från Medlingscentrum som lärare kan använda tillsammans med eleverna i klassrummet.

Det börjar med tjafs, fortsätter kanske med att man talar illa om varandra och sprider rykten, sen börjar man hota och till sista kan en konflikt leda till att man skadar och förstör. Oskar Palmenfelt, utbildningsansvarig på Medlingscentrum, beskrev vid ett seminarium på Skolforum hur ”konfliktrappan” ser ut och hur man systematiskt kan jobba med konflikthantering i klassrummet.

Konfliktrappan är också ett exempel på hur man praktiskt kan arbeta med eleverna genom att visa hur en konflikt brukar växa fram. Målet är att eleverna ska kunna se sin egen del i en konflikt, undvika handlingarna i trappan och istället välja kompistrappan med steg som ”hämnas inte”, ”hota inte”, ”prata inte bakom ryggen” och ”lyssna och förstå”.

Bråka smart handlar, enligt Oskar Palmenfelt, om att lägga energi på det som är viktigt.

– Det handlar inte om att ta bort alla konflikter. Vi växer av konflikter och lär oss byta perspektiv och hitta lösningar på svåra problem. Men vi ska göra det på ett smartare sätt, så att konflikter inte eskalerar och leder till att man sårar och skadar varandra. Det är bättre att i god dialog lösa situationen tillsammans, säger han till Skolvärlden.

En konflikthanteringslektion med eleverna kan också handla om att prata om olika känslor – sätta ord på sina egna och förstå andras – eller att öva på att hitta olika lösningar på en given situation för att förstå att det kan finnas olika lösningar på en motsättning.  

Oskar Palmenfelt utbildar till vardags, förutom chefer och HR-personal, lärare och skolpersonal i hur man hanterar konflikter så att lärare sedan i sin tur kan arbeta med eleverna.

Han trycker på att det är bra om det finns en gemensam princip för konflikthantering på skolan.

– Jag tror att det är ovanligt att skolor har ett gemensamt förhållningssätt kring konflikthantering, det är därför vi brinner så mycket för det här. Vi ser att det är lättare och tryggare i skolan om all personal är överens om hur man ska möta konflikter, hur man medlar i konflikter och hur man ska göra.

– Många lärare kan vara lite rädda för att gå in i konflikter, man är rädd för att man ska göra fel, att någon ska känna sig kränkt etcetera, i värsta fall att man ska få en anmälan på sig. En övergripande rutin för konflikthantering är inte så vanligt att man har, men det är bra om man har det.

Det är viktigt att stoppa konfliktsituationer tidigt, sa Oskar Palmenfelt under seminariet. Det är enklare att lösa problemen när de är små.

– För all skolpersonal är det uppenbart för det är många konflikter i klassrum och på skola men vi har också ett större syfte. Vi vill att unga människor ska kunna lämna skolan med bra verktyg för goda samarbeten, både på framtida arbetsplatser men också i relationer som i familj och i idrottsföreningar. Vi vill ge eleverna fler verktyg för konfliktlösning.

Kommentera