”Lärarbrist bra för lärarna”

När behörighetskraven för lärarjobb nu ökar kan färre lärare söka dessa jobb. Utvecklingen kan gynna lärarnas sak, menar Lärarnas Riksförbund.

Marknadskrafterna kan skapa den konkurrens som krävs för högre löner, skriver ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Metta Fjelkner, i ett debattinlägg på Svenska Dagbladets nyhetssajt svd.se. Lärarnas Riksförbund menar att lärarna på detta sätt kan gynnas av lärarbristen. Det vill säga att det nu finns allt fler lärarjobb som allt färre har behörighet att söka.
”Det är bra att lärarnas situation och låga löneläge har nyhetsvärde och engagerar. Men jag anser inte att frågan belysts tillräckligt. Det gäller dels ur rent fackligt perspektiv, men också ur elevperspektivet, det vill säga elevers rätt till de allra bästa lärarna”, skriver Metta Fjelkner bland annat.
”Det talas om att det är ett problem att allt färre söker lärarutbildningarna, och att det finns många lediga lärarjobb. Men för vem är det ett problem?”
Metta Fjelkner svara själv på frågan i debattinlägget:
”Ja, givetvis arbetsköparna, det vill säga huvudmännen. Samma ekonomiska lagar ska dock gälla för lärare som för alla annan verksamhet: För få bostadsrätter = höjda priser. För få läkare = högre löner. För få lärare = högre löner.”
Metta Fjelkner lyfter fram flera faktorer som hon menar kan göra att lärarlönerna på allvar kan höjas: Bristen på lärare, all färre söker till lärarutbildningarna, att skollagen kräver behöriga lärare i ämne och skolform, införandet av lärarlegitimationen, att ledande politiker börjar tala om att lärare måste får högre löner och att det nu väntar en avtalsrörelse där Lärarnas Riksförbunds kampanj om 10 000 mer i lön har fått stort genomslag och stor sympati.
”Jag välkomnar dessa signlar om lärarbrist, och för få lärarstudenter, därför att jag i första hand som förbundsordförande företräder mina medlemmar som så länge fått stå tillbaka. Men jag välkomnar också signalerna för elevernas räkning. De har rätt till rätt utbildade, behöriga lärare för de ämnen och skolformer det handlar om. De har rätt till välbetalda lärare med hög status och stor professionell frihet”, skriver Fjelkner vidare.
 

Kommentera