niklas_mork_betyg_hand

Niklas Mörk är lärare i matematik och SO-ämnen.

Lärare om betygsreformen: ”Man har inte förstått vad problemet är”

Betygssystemet ska göras om, bland annat genom att kunskapskraven ska förenklas. Men läraren Nicklas Mörk menar att förändringarna skjuter över målet.
– Det stora problemet med kunskapskraven är inte att de är för långa, det är att de inte fungerar.

Som Skolvärlden tidigare skrivit om pågår just nu ett arbete med att revidera kursplanerna på Skolverket. Enligt utbildningsminister Anna Ekström är regeringen, Centerpartiet och Liberalerna överens om att kunskapskraven måste bli lättare att förstå. Därtill önskar man se en tydligare betoning på faktakunskaper i kunskapskraven för yngre barn och att analysdelarna ska öka successivt i takt med att barnet blir äldre.

Nicklas Mörck som är lärare i matematik och SO-ämnen har skrivit mycket om betygsfrågor på sin blogg. Han tror inte att förändringarna kommer göra så mycket för lärarna.

– Jag är väl ganska pessimistisk, för jag tycker inte att man har förstått vad problemet är. Det stora problemet med kunskapskraven är inte att de är för långa, det är att de inte fungerar. Det som skiljer kunskapskraven för olika betyg är det vi brukar kalla för värdeord som finns i de här kraven, som ”till viss del” eller ”relativt väl”. Men ingen vet vad det betyder.

För att på riktigt förändra betygssystemet och göra det mer likvärdigt krävs helt andra åtgärder menar han.

– Jag hade velat ha någon form av normering i form av exempelvis koppling till nationella prov i vissa ämnen så att lika kunskap ger samma betyg oavsett var man bor. Idag kan samma nivå av kunskap leda till olika betyg som elever sedan ska konkurrera med när de söker till universitetsutbildningar. Det får inte vara olika på det sättet.

Anna Ekström lyfter också att det ska bli mer fokus på faktakunskaper i de lägre årskurserna och sedan successivt mer analys. Vad tänker du om det?

– Det är en rimlig utgångspunkt när man jobbar med elever överhuvudtaget även om jag tror att lärare redan har den tanken med sig. Men att man går ut och säger det är bra tycker jag.

Det är ju inte klart exakt hur förändringarna kommer att se ut – men hur tror du att de kommer påverka lärarnas arbete?

– Om det blir så att det centrala innehållet i kursplanerna begränsas utifrån hur mycket tid man har i ämnet, så tycker jag att det är jättebra. I så fall kan det påverka praktiken för lärarna och eleverna. Däremot tror jag inte att vägvalet att korta ner kunskapskraven eller betygskriterierna kommer spela någon roll så länge man har samma system som man har nu.

Ibland lyfts en aspekt av att föräldrar och elever har svårt att förstå kunskapskraven som de ser ut idag…

– Jag tycker inte att det är meningen att föräldrar eller elever ska förstå det heller. Kunskapskraven är ett verktyg för lärare att sätta betyg, det är omöjligt att berätta för en elev med ord vad man ska kunna för att få det högsta betyget. Då måste man gå in på detalj och koppla till allt innehåll inom den kursen. Det tar lika lång tid som att lära eleven innehållet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm