kronan_garningsman_poliser

Morden på Kronan i Trollhättan har blivit försäkringsärende.

| Foto: Polisen/Adam Ihse/TT
Försäkring

Lärare på Kronan utan ekonomisk ersättning

Öga mot öga på gärningsmannen. Det är kravet för att lärarna på Kronan i Trollhättan ska få ersättning för arbetsskada, för att de jobbade den dagen då två kolleger och en elev mördades.
– Rent emotionellt kan jag inte förstå att lärarens ansvar för eleverna inte värderas högre, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

När AFA försäkring bedömer ansökningar om ersättning för arbetsskada i samband med attacken på Kronan, är regeln att försäkringstagarna måste ha befunnit sig i direkt anslutning till gärningsmannen Anton Lundin för att få ut pengar från sin försäkring.

– Det här är en unik händelse, något som förhoppningsvis aldrig kommer att hända igen. Våra försäkringstagare har möjlighet att överklaga om de får ett avslag, det är inte hugget i sten, säger presschefen Caroline Rylander.

Det räcker inte att ha varit inlåst i ett klassrum, med mördaren utanför i korridoren för att lärare och annan personal på Kronan anses ha varit utsatta för ett direkt hot.

– Det här är villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om, säger hon.

Kristina Rollbäck, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund, har några ärenden som rör lärare på Kronan och AFA på sitt bord.

– Jag tror att AFA först blev lite tagna på sängen av omfattningen, det är en av de första skolkatastroferna i Sverige. Min känsla är att det går bättre och bättre i kontakten med försäkringsbolaget, säger hon.

Åsa Fahlén menar att det finns ett generellt problem i hur samhället ser på lärares ansvar för sina elever.

– Vi borde titta mer på vilket ansvar lärare har, och det är tydligt att det inte värderas tillräckligt högt, varken lönemässigt eller försäkringsmässigt, säger hon.

Lärare och annan personal och elever på skolan har också möjlighet att ansöka om ersättning från Brottsskadenämnden. I skrivande stund har ett par anmälningar kommit in, och myndigheten har ännu inte fattat några beslut.

Kommentera