kronan_garningsman_poliser

Tre personer avled i svärdattacken på Kronan i oktober förra året.

| Foto: Polisen/Adam Ihse/TT
Skolmorden

Kritik mot kommunen efter skolmorden

Kommunens agerande efter svärdattacken på Kronan i Trollhättan uppfyllde alla lagkrav – men det saknas en djupare uppföljning av personalens hälsotillstånd. Det framgår av ny en granskning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Så hanterar du våld i skolan
  • Rapporten bygger på intervjuer med ett fyrtiotal personer, polisens förundersökning, NOA:s utredning (nationella operativa avdelningen) av polisens insats samt material från kommunen, Arbetsmiljöverket och Skolverket.
  • Det finns generella lagkrav på förberedelser som alla kommuner och skolor bör känna till.
  • Varje kommun ska ha den förmåga som krävs för att uppfylla de externa och interna kraven på krishantering. Kommuner ska bland annat göra en risk- och sårbarhetsanalys som identifierar risker och en handlingsplan. Kommuner ska ha en krisorganisation som är utbildad och har övat.
  • Här kan du läsa mer om kommunens ansvar vid kriser.
  • Arbetsmarknadsverket har krav på rutiner när det gäller risker för hot och våld på en arbetsplats. Det finns mycket material att ta del av här.
  • I stödmaterialet ”Grövre våld i skolan” finns information från Skolverket. Den hittar du här.
  • Kommunen ska ha krishantering och organisationen ska också ha utbildning och övning. Det ska finnas en central stab som fattar beslut och krisorganisationer i de berörda förvaltningarna.
  • Det är inte ett krav, men det är vanligt att kommunen har en POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande). Läs mer här.

Rapporten om hur kommunen hanterade svärdattacken på Kronan den 22 oktober 2015 släpps i dag, tisdag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har intervjuat drygt 40 personer, samt tagit del av skriftlig dokumentation.

– Den viktigaste lärdomen är vikten av att inte underskatta de långsiktiga konsekvenserna. Då menar jag arbetsmiljöansvaret för elevernas och personalens hälsa och trygghet och studiero i skolan, där det akuta omhändertagandet inte räcker. Verksamheten är inte återställd förrän trygghet och studiero är återställda, säger Ingrid Tengberg, en av rapportförfattarna.

En elevassistent, en elev och en lärare, tillika medlem i Lärarnas Riksförbund, fick sätta livet till när den maskerade 21-åringen tog sig in i skolan med avsikt att döda. På hans dator fanns främlingsfientligt material och dådet har beskrivits som ett hatbrott. Av Kronans elever har 98 procent utländsk bakgrund.

– Det fanns inga indikationer på att just det här skulle hända just på Kronan. Däremot hade staden identifierat skolor, fritidsgårdar och bibliotek som riskmiljöer för hot och våld. Kronogården är en segregerad stadsdel och risken för social oro hade uppmärksammats av staden. De omständigheterna ökar kravet på bra förberedelser när det gäller hot och våld generellt, säger Ingrid Tengberg.

– Det finns bilder som aldrig suddas ut. Lärarna satt inlåsta i klassrummen i flera timmar och de fick både hålla sin egen skräck och eleverna i schack. När jag hör medlemmarna berätta kan de återge väldigt mycket i minsta detalj. De såg mördaren springa omkring utanför i sina svarta kläder. Det har påverkat jättemycket, säger Monica Larsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Trollhättan, samt lärare på Paradisskolan.

Just den här dagen var hon och simmade med en niondeklass från sin egen skola, men var snabbt på plats och har arbetat med konsekvenserna av attacken sedan dess.

Monica Larsson upplever att kommunens agerande i stort sett varit bra.

– De ville först att medlemmarna skulle gå tillbaka i tjänst alldeles för tidigt, men de var skadade som lärare och som individer. De hade inte förmåga att som lärare ta hand om sina elever så tidigt som arbetsgivaren ville. Utbildningsförvaltningen ville en sak, rektorerna att lärarna skulle få det bra. Det var en del diskussioner innan vi fick arbetsgivaren att fatta vad lärare och rektorer ville, säger Monica Larsson.

Hon är också kritisk till att fackförbundens huvudskyddsombud inte kallades in direkt, utan fick fråga om information.

– Det har varit jättemycket kontakt med skolan om organisation och information till medlemmar och många medlemmar har de sagt till mig att ”det vi får reda på, det får vi veta genom dig – inte via arbetsgivaren”, säger Monica Larsson.

Rapporten pekar ut flera omständigheter som innebar att attacken inte resulterade i ännu fler offer. Den skedde under lektionstid och elever och lärare befann sig i klassrummen, det fanns poliser inne på den lokala stationen, det var lov veckan efter och fanns tid för att planera hur verksamheten skulle starta upp igen. Alla tjänstemän fanns på plats.

– Det är viktigt för alla kommuner att fundera på ett scenario där inte alla omständigheter är lika fördelaktiga och att arbeta mer systematiskt. Att det funkade bra den här gången betyder inte att det gör det nästa gång, säger Ingrid Tengberg.

Sedan dagen i oktober har det skett ombyggnation på skolan, som har pågått till april. Skoldelen har skilts av från medborgarkontoret och biblioteket. Men nu har skolan egen ingång och de anställda bär elektroniska nycklar för att passera vissa dörrar. Det krävs ett större lugn för både personal och elever – något som Skolinspektionen också påpekat vid två tillfällen.

– Något vi uppmärksammat är värdet av utbildning i hur man som lärare bemöter barn med traumatiska upplevelser. Vi har även uppmärksammat vikten av dialog med vårdnadshavarna om vad som krävs för att de ska bli trygga med att lämna sina barn på skolan igen. Där såg vi brister, berättar Ingrid Tengberg.

Sjukskrivningar och behov av stöd har sett olika ut hos personalen, bland annat beroende på hur nära de varit förövaren och morden, berättar Monica Larsson. Hon tycker att kommunen i stort sett skött det bra och sett till att både den akuta vården och den mer långsiktiga fungerat väl. Utredarna menar att staden vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa hos elever och personal. Däremot är de kritiska till att staden inte gjort någon djupare uppföljning av hälsotillstånd och arbetsmiljö.

– Vi tycker att kommunen borde göra en uppföljning av hälsotillståndet bland lärare och personal för att kunna vidta rätt åtgärder och sätta in rätt stöd. Utan underlaget ifrågasätter vi om det är möjligt. Kommunen säger att de vill låta bero ett tag, att varje gång det görs uppföljningar med de drabbade river det upp allt igen och kan hämma läkeprocessen, säger Ingrid Tengberg.

I slutet av terminen åkte lärarna på Kronan på en tvådagarsvistelse på Marstrand.

– De ville få ett avslut och börja tänka framåt. Det finns en psykolog kopplad till skolan som fortsätter att jobba med personalen. Jag hoppas att de snart kommer tillbaka till att vara vanlig skola igen, säger Monica Larsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Kommentera