vastermalms_skolan_idkort

Tre elever visar upp sina id-kort.

| Foto: Petra Berggren
Sundsvall 

Här bär alla elever id-kort

Synliga id-kort för elever, ökat polissamarbete och fler låsta dörrar. 
Västermalms skola i Sundsvall är en gymnasieskola som på flera sätt stärker sin säkerhet – oberoende av skolattacken i Trollhättan.

Råd för krishantering

Skolverket har ett antal råd för krishantering, här sammanfattat i punktform:

  • Ha en krisplan för olika händelser och hur personalen ska agera och en krisledningsgrupp för att organisera arbetet.
  • I en kris är det extra viktigt med en tydlig och synlig ledare med rektor som huvudansvarig.
  • Första uppgiften är att ta reda på vad som verkligen har hänt och vilka som är drabbade för att därefter fatta beslut.
  • Ge snabb och korrekt information för att motverka ryktesspridning. 
  • En eller flera personer bör utses för att hantera mediakontakter.
  • Ta hjälp utanför skolan med krisarbetet om det finns behov.

– Det är klart att Trollhättan skapar en annan medvetenhet om säkerhetsfrågor, men i vårt fall handlar det om ett säkerhetsarbete som inleddes redan för ett år sedan, säger rektor Nils Nyborg.

För många på Västermalms skola, som har omkring 1 250 elever, är skolmord som det i Trollhättan en smärtsam påminnelse om det som inträffade på Västermalm för 14 år sedan. 

En elev blev då knivskuren till döds under en lektion, en annan elev svårt skadad. På Kronans skola i Trollhättan mördades två personer och två skadades. Gärningsmannen sköts till döds av polisen.

Rektor Nils Nyborg har en bakgrund som officer och en del erfarenheter från åren inom Försvarsmakten. I rollen som en av två säkerhets­ansvariga vid Västermalm, har han försökt överföra dessa erfarenheter till skolan.

– Jag vill att vi ska tänka brett när det handlar om säkerhetsfrågor. Det finns en bred skala inom hot och våld: från mer lindrig kriminalitet till extremt våld som det i Trollhättan. Med olika åtgärder kan vi minska riskerna för våld, men ändå inte helt gardera oss. I slutändan är den viktigaste åtgärden att vi vårdar vår egen skola. Att vi har ett bra klimat och visar respekt mot varandra, säger han.

En blick över skolområdet ger snabbt kunskap om att Västermalms skola inte är en idealisk skola ur säkerhetssynpunkt. I skuggan av Mittuniversitetets campus finns åtta byggnader för undervisning utspridda.

– Vi har exempelvis ingen uttalad huvudentré och det är ett bekymmer. Det är svårt att ha full koll på alla som rör sig mellan och i byggnaderna, säger Göran Markgren, som undervisar i naturkunskap på Västermalm och även är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i kommunen.

Vi stannar till innanför entrén till en av de större byggnaderna och pratar med några första­årselever på el- och energiprogrammet.

– Det har kommit en del information om förändringar och framför allt att vi ska börja använda id-korten synligt och att det ska vara ett krav för att få lunch. Helt okej, tycker jag. Sedan blir det konstigt om skolan skulle spärras av totalt för folk utifrån. Om det blir så skulle det nog kännas negativt, säger eleven Tim Nylander.

– Det är ju bra för oss också om säkerheten blir bättre. Det har stulits mopeder från en parkering och nu talas det om att få upp övervakningskameror där för att stoppa såna saker, tillägger klasskamraten Gustav Nordenvärn.

Göran Markgren nickar instämmande:

– Det är lätt att koppla ihop otrygghet med dåd som det i Trollhättan. Men otrygghet är så mycket annat. På Västermalm har vi haft fräcka stölder av datorer under skoltid. Om vi får bort den typen av händelser vinner vi mycket i trygghetskänsla.

Det är ganska få elever som har sin id-bricka synlig när vi besöker skolan. Västermalm har valt en mjuk linje när man gradvis inför en tuffare säkerhetspolicy.

– Vi vill skapa en miljö som både är trygg och välkomnande. Då krävs en viss smidighet när nya regler införs. Vi vill att reglerna ska uppfattas som positiva. Har man sin id-bricka så vet personalen i matsalen vem man är och kan servera lunch. Är man besökare och får en gästbricka så kan vi hjälpa den personen på ett bra sätt, säger Nils Nyborg.

En översyn görs på skolan för att minska antalet olåsta dörrar in i byggnaderna. Helst vill skolledningen komma ner till en olåst ingång dit alla besökare ska slussas och tas emot i en reception. Att även använda elevernas id-kort som passer­kort är en möjlighet.

– Det är en intressant lösning som dock kräver en hel del arbete och avvägningar kring exakt till vilka lokaler som olika elever bör ha tillträde, säger Nils Nyborg.

Västermalms skola har även fördjupat samarbetet med polisen. På det området upplever Göran Markgren en helt annan attityd.

– Tidigare när vi polisanmälde så kunde man få känslan ibland att ingenting hände. Nu kommer Polisen hit direkt och det bidrar till att skapa en trygghetskänsla.

I sak är han nöjd med de förändringar som införs vid skolan. Men Göran Markgren tycker att skolledningen kunde ha förankrat processen bättre.

– Framför allt bör arbetet ske i samverkan med skyddsombuden. Det är viktigt att ta vara på deras erfarenhet och kompetens.
Nils Nyborg:

– Jag kan till viss del förstå att det upplevs som lite ryckigt när vissa bitar i de nya säkerhetsinstruktionerna faller plats nu, och andra delar framåt vintern när allt arbete ska vara färdigt.

– Men vi hade ändå en dialog med personalen när arbetet startade förra hösten och kommer att utbilda arbetslagen i de nya säker­hetsinstruktionerna senare under läsåret.

Västermalmspersonalen har fått instruktioner om skyldigheter och möjligheter om man ställs inför en hotfull situation. Skolans elevhälsoteam har också en högre beredskap om extrema händelser skulle inträffa.

I uppdraget som huvudskyddsombud ser Göran Markgren en stor spännvidd inom säkerhetsarbetet mellan Sundsvalls skolor.

– Min erfarenhet säger att det inte räcker med att stödja sig på generella, centrala rutiner. Varje skola behöver upprätta lokalt anpassade handlingsplaner kring hot och våld och det är långtifrån alla som gör det.

– Arbetsmiljölagen är egentligen tydlig på den här punkten, men tyvärr finns en praxis som gör det svårt att fackligt kräva att varje skola ska ha egna handlingsplaner.

Västermalms skola

Skolan är en av två delar som utgör den kommunala gymnasieskolan i Sundsvall. Skolan har 1 250 elever, runt 250 i personalen och 11 olika program: främst yrkesprogram men även högskoleförberedande program inom teknik och naturvetenskap.

vastermalms_skolan_goran_markgren

Göran Markgren är lärare och huvudskyddsombud.

| Foto: Petra Berggren
vastermalms_skolan_nils_nyborg

Nils Nyborg är rektor på Västermals skola i Sundsvall.

| Foto: Petra Berggren
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm