Annons
Foto: Shutterstock

Lärare på sociala medier – en helt ny värld

Publicerad 24 mars 2020

Fakta

Forskning

Forskning om lärares användning av sociala medier

Fakta

Lindas tre favoritkonton

Linda Forssel Asps tre favoritkonton:

@livet_i_skolan

  • ”Inspirerande konto med stort fokus på kooperativt lärande.” 

@ullisskolsida

  • ”Drivs av Ullis som är väldigt duktig på det digitala och programmering.” 

@kunskap_glädje_trygghet

  • ”Trots att Emma jobbar med lägre åldrar fungerar tänket även i mina klasser.”

En regnbågsfärgad värld fylld med inspiration, kunskap och energi. Men också en rad yrkesetiska frågor som inte har några solklara svar. 
Lärare är en av de yrkesgrupper som varit snabbast med att anamma sociala medier som arbetsverktyg. 
Skolvärlden djupdök i vad det betyder för yrkesrollen. 

På sociala medier brukar diskussioner snabbt bli hetsiga och tonen kan vara hård. Men att söka på hashtaggen #teachersofinstagram är att kliva in i en annan värld. 

Avsändarna är mestadels kvinnor med kontonamn som teacherishappy, mrsrainbowbright och lessonswithlaughter och när man bläddrar bland de 6,3 miljoner inläggen syns nästan bara leenden.

Det är bilder på klassrum med färgkoordinerade bokhyllor, egentryckta kuddar med budskap som ”be awesome” och ett oändligt utbud av egengjorda undervisningsmaterial med snirkliga typsnitt. Allt är i klara färger som rosa, gult och blått.

Som så ofta började trenden i USA – och här finns det också guld vid de regnbågsfärgade klassrummens slut. Redan 2012 blev lågstadieläraren Deanna Jump (@mrsjumpsclass, 78 000 följare) dollarmiljonär genom att sälja sitt undervisningsmaterial via plattformen Teachers pay teachers. 

Vi svenskar är ganska dåliga på att peppa varandra.

För de flesta av Instagramkontona handlar det dock just om att inspirera och motivera andra lärare. Så var det för Linda Forssell Asp som startade sitt konto @lindas.klassrum för tre och ett halvt år sedan.

– Jag befann mig i ett läge där det var väldigt mycket negativt skrivet om skolan, medan jag själv kände att jag hade det ganska bra. Så jag började fundera på hur jag kunde förmedla ett positivt budskap till omvärlden och ge goda exempel från mitt klassrum, säger hon.

Inspirationen till innehållet kom ofta från just amerikanska eller australiensiska konton. 

– Där är det ganska mycket pepp och vi svenskar är ganska dåliga på att peppa varandra. Så det fick bli min grej på Instagram, att jag visar hur jag jobbar med olika material och så peppar jag eller kommer med roliga citat med igenkänningsfaktor, situationer som många lärare hamnar i och som man kan le lite åt.

Linda Forssell Asp.I dag är hon långt ifrån ensam i Sverige om att ha ett inspirationskonto för lärare på Instagram. 

– Jag ser det som ett otroligt utvidgat kollegialt lärande där jag har kunnat hitta fler lärare som tänker lite som jag. På en del skolor är det fortfarande så att man stänger dörren till klassrummet om sig och det ses som besvärande om någon kommer in och tittar på. Jag stänger också dörren, men min dörr är ändå öppen.

– Jag delar gärna med mig om någon vill se mina exempel och här hittade jag ett forum där människor är lika öppna som jag. Det trivs jag väldigt bra med, säger Linda Forssell Asp.

Många av de andra instagrammande lärarna har hon också träffat fysiskt.

– Vi ses och pratar om hur vi kan undervisa i våra grupper, hur vi kan dela egengjort material med andra lärare och hur vi tänker kring våra Instagramflöden. Vi utbyter tankar och idéer som gäller både vår yrkesroll och vår Instagramroll. 

Den stora majori­teten av Linda Forssell Asps 8 000 Instagramföljare är kvinnliga lärare.  Så vad ger sociala medier dig som lärare?

– Det konkreta som man tar med sig in i undervisningen är plockmaterial, och tankar kring undervisningsinnehåll. Jag har skapat ett otroligt bibliotek som passar de ämnen som jag undervisar i, tack vare den dela-kultur som finns. Då kan man kan bryta boktänket och jobba med annat material. 

Genom att peppa andra lärare har den egna yrkesvardagen dessutom blivit mer lustfylld.

– Trots att det är samma barn, samma typ av skolor och samma förutsättningar för mitt jobb, så tycker jag att det är väldigt mycket roligare
i dag än för fem år sedan. Det har Instagram gett mig. Jag blev ju lärare för att jag tycker att jag har något att bjuda på och vill fler nås av det så tycker jag att det är trevligt, säger Linda Forssell Asp.

Det har funnits en diskussion kring att vara lärare och ha stora sociala kanaler. Hur ser du på det – att vara både lärare och influencer samtidigt? 

– Om man tycker att det är någonting dåligt med det så tror jag inte att man har förstått att många av oss lärare länge delat med oss av det vi brinner för. Jag har flera föräldrar som följer mig och som tycker att det är jättetrevligt att ha en lärare som engagerar sig så mycket som jag gör. I debatten handlar det ofta om att man inte vill ha en influencer som lärare, men kom till mitt klassrum så får du bedöma om jag är lärare eller influencer. Jag ser inte mig som en influencer, jag ser mig som en lärare, säger Linda Forssell Asp. 

På Tiktok har läraren Rickard Nordström närmare 170 000 följare. Men frågan är inte okontroversiell och i december nådde diskussionen kring lärare som influencers riksmedia när artiklar i Resumé, Aftonbladet och Expressen skrev om Sveriges mest kända lärarinfluencer Rickard Nordström (@magisternordström, 30 300 följare).

På sociala medier har han gjort sig känd för sina peppiga inlägg där han talar in i kameran och där ledorden är ”kunskap, glädje och kärlek”. Mycket av innehållet är också direkt från vardagen i klassrummet där han tipsar om samarbetsövningar eller publicerar ”fredagsdansen” där hela klassen dansar tillsammans.

Förutom alla lärare och elever som följer honom på Instagram, finns han också på Youtube (7 000 följare) – men störst är han på Tiktok där han har 169 800 följare.

Emellanåt sker det också reklamsamarbeten, och det var ett sådant samarbete med ett dammsugarföretag som ledde till upprörda debattartiklar i både Aftonbladet och Expressen. Skribenterna Kristoffer Bergström och Malin Lernfelt frågade sig om det går att vara offentligt anställd lärare, samtidigt som man gör reklam för eller blir sponsrad av företag. 

Enligt Lagen om offentlig anställning får man inte ha förtroendeskadliga bisysslor vid sidan av sin tjänst. Men vad innebär egentligen det för en lärare? 

– I princip allt som du gör på din fritid är bisysslor. Nästa steg är sedan att fråga sig om det är en förtroendeskadlig bisyssla och det kan vara en ganska svår bedömning att göra, förklarar Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.   

Olle Lundin.Att reglerna är applicerbara på de lärarkonton som sponsras av exempelvis läromedelsföretag är han dock övertygad om. 

– Det skulle jag säga är en förtroendeskadlig bisyssla, eftersom vi då har anledning att tro att den här läraren väljer ut läromedel på grund av sponsring och inte på grund av kvalitet. 

Men om det handlar om företag som inte har med skolan att göra?

– En lärare måste få ha lite eget liv också. Det är klart att man kan ha ett konto på internet och låta sig sponsras av exempelvis ett klädföretag, men så fort det börjar ha någonting med den här verksamheten som man ägnar sig åt på dagtid att göra – undervisning och barn – då börjar det bli mer problematiskt. Det är då som vi vill att våra tjänstemän som jobbar i offentlig förvaltning ska vara opartiska och sakliga. 

I regel är det upp till arbetsgivaren att ha koll på sina anställdas bisysslor och förbjuda dem om det är något som anses förtroendeskadligt. Om läraren inte håller med kan han eller hon vända sig till facket som i sin tur kan få en prövning i Arbetsdomstolen, vilket ytterst avgör vad som är en förtroendeskadlig bisyssla.

En framgångsrik lärare med stora sociala medier kan ju också bli bra reklam för skolan, så att arbetsgivaren tycker att det är en bra bisyssla och att läraren tycker att det är en bra bisyssla. Kan det då ses som förtroendeskadligt om ingen av dem tycker att det är ett problem?

– Egentligen är det inte bara en grej mellan arbetsgivare och arbetstagare eftersom förtroendeskadliga bisysslor är förbjudna i lag. Men kruxet är att det inte finns någon som utövar en vettig tillsyn över det här. Det bygger väldigt mycket på att arbetsgivaren agerar. 

Marcus PerssonMen yrkesetiska avvägningar när det kommer till sociala medier gäller knappast bara de lärare som har stora Instagramkonton. Marcus Persson är docent vid Linköpings universitet och har bedrivit flera forskningsprojekt om lärares användning av sociala medier. 

Hans nationella kartläggning visar att 31 procent av högstadielärarna använde sociala medier för elevkontakter i undervisningssyfte år 2015. Nästan lika många, 28 procent, använde sociala medier i socialt syfte i kontakten med elever. Det gör lärare till en av de yrkesgrupper som har varit snabbast med att ta till sig sociala medier som arbetsredskap, vilket enligt Marcus Persson påverkar yrkesrollen.

– Sociala medier gör att man blir tillgänglig på ett helt annat sätt, eftersom läraren kan vara ett knapptryck bort från eleven även efter skoltid. Sedan glider privatliv och arbetsliv ihop på ett nytt sätt eftersom man kan få en ökad insyn i varandras tillvaro, säger Marcus Persson.

Initiativet till att använda sociala medier kommer i regel från lärarna själva.

– Många lärare uttrycker att de vill möta eleverna där eleverna är. Så eleverna sätts i första rummet, vilket är hedervärt, men många gånger har lärarna inte funderat över konsekvenserna för sitt eget arbetsliv.

Detta trots att mer än hälften av lärarna som använder sociala medier i kontakt med elever är tillgängliga för eleverna ”för det mesta” eller ”alltid” även utanför skoltid. Men tillgänglighetsaspekten ses i regel inte som ett problem, vilket har förvånat Marcus Persson.

– När vi frågade om den här kontakten på kvällar och helger tillkom utöver ordinarie arbetstid så fick vi ofta höra att lärarna har kontakten på sin förtroendetid. Men även förtroendearbetstiden är begränsad och har man lagt till fler element så måste det ju betyda att man har tagit bort något annat för att det ska gå ihop. Men det fick vi inget bra svar på, säger Marcus Persson. 

Alla lärare kanske inte ser sitt yrke som att man vill vara lärare dygnet runt.

Majoriteten av lärarna (72 procent) tycker att man har någon form av ansvar för vad eleverna gör på sociala medier. 

– Det ligger i professionen att man som lärare är ansvarig för elevernas välbefinnande. Många uttryckte att om man är ute på stan och träffar en elev som är full, så kan man känna ansvar och att det är samma sak på sociala medier. Men här kan situationen uppstå betydligt oftare och frågan som väcks är huruvida man är lärare på helgen, om man ser en elev agera olämpligt på Facebook då. Alla lärare kanske inte ser sitt yrke som ett kall på det viset, att man vill vara lärare dygnet runt. 

Enligt kartläggningen används sociala medier av lärare i alla åldrar, men nyttjandet är större hos förstelärare.  

– Jag tror inte att man ska underskatta förstelärarreformens betydelse för användandet av sociala medier bland lärarkåren som helhet. Förstelärarna ska stå för kollegial kunskapsutveckling och många har som sin mission att arbeta med digitala verktyg och få sina kollegor med på tåget, säger Marcus Persson. 

Men om förstelärare varit delaktiga i att öka användningen av sociala medier, kan inte detsamma sägas om rektorerna eller ledningen på skolan. 

– Vi märkte snabbt att rektorerna och skolledningen inte alltid är medvetna om andelen lärare som använder sociala medier. När vi sökte lärare till våra intervjuer fick vi ofta svaret att ”Nej, vi använder inte sociala medier på vår skola. Vi använder den här lärplattformen”. För då har man köpt in en dyr lärplattform som man menar att lärarna använde, fast de i själva verket visade sig att de och eleverna även kommunicerade på Facebook, säger Marcus Persson. 

Facebook är hopplöst töntigt hos min årskurs.

Kerstin Dahlin.En ovanligt flitig Facebook-lärare är Kerstin Dahlin. Men det är sällan hon använder Facebook för just elevkontakt. 

– Facebook är hopplöst töntigt hos min årskurs, de bara himlar med ögonen om man föreslår att de ska skaffa Facebook. Istället har vi en del kontakt via Instagram, men inte på något formaliserat sätt – det är mer av en social kanal. 

Hon håller inte med om att den ständiga uppkopplingen skulle skapa stress när det kommer till elevkontakt. Tvärtom.

– När jag började jobba för 20 år sedan var det fullständigt självklart att jag skulle lämna ut mitt privata telefonnummer och finnas tillgänglig på det. Så tillgänglighetsaspekten fanns ändå. Med sociala medier känner jag mig i stället mer avslappnad eftersom jag kan välja när jag vill svara på ett meddelande. För mig har det bara varit positivt.

Framförallt har den stora vinsten varit det kollegiala rum som skapats. I hennes Facebook-grupp ”Utmanande undervisning” samlas hon och 27 000 andra lärare för att diskutera, fråga och tipsa varandra kring olika aspekter av undervisning. 

– Jag tycker att Facebook har blivit en fantastisk resurs där man när som helst på dygnet kan slänga ur sig en fråga och det finns alltid någon kollega som är intresserad av att diskutera eller svara. Jag tycker att det ger massor av saker: inspiration, mod, kunskap och uppmuntran. Det är en kollegial utvecklingsarena som jag hoppas att fler lärare får upp ögonen för.

Jag får en känsla av att det är många lärare i dag som känner sig ensamma.

För Kerstin Dahlin själv har gruppen lett till en ny karriärvändning, eftersom hon sedan ett år är tjänstledig för att utveckla läromedel. Den typen av uppdrag tror hon inte att hon hade fått utan sociala medier. 

– Om jag inte hade börjat sticka ut huvudet i och med den här gruppen, så tror jag inte att jag hade knutit de kontakter som jag har och hade därmed inte fått de möjligheter som jag har fått.

Kerstin Dahlin har startat Facebook-gruppen Utmanande undervisning som samlar 27 000 lärare.

Hon är ensam administratör i gruppen och är strikt kring att inläggen ska handla om just undervisning, likaså att tonen ska vara god. 

– I en del grupper tar det negativa lätt över. Det blir långa och hårda diskussioner kring vem som har det tuffast på jobbet, läxors vara eller inte vara och om förstelärarsystemet. Men sådant blir sällan konstruktivt och slutar nästan alltid med att det bara blir pajkastning. Därför tar jag inte in vilka inlägg som helst och håller koll på hur samtalen går, säger Kerstin Dahlin.

Populära inlägg rör i stället hur hon lägger upp arbetsområden inom geografi, religion eller historia. Men allra störst är törsten efter de inlägg som berör undervisning i allmänhet. 

– Hur gör man för att få en undervisning som är utmanande och stöttande? Hur gör man för att få en undervisning som är hållbar så att man inte själv kör ner i träsket och inte orkar mer? Sådana reflekterande inlägg brukar skapa mest engagemang.

Varför tror du att det finns en sådan törst bland lärare att kommunicera via sociala medier?

– Jag får en känsla av att det är många lärare i dag som känner sig ensamma, som känner sig oförberedda på verkligheten och som känner att de inte har fått med sig det bagage de behöver från lärarutbildningen eller så har de inte ens adekvat utbildning. Jag märker att det finns många osäkra lärare som behöver det här stödet, säger Kerstin Dahlin. 

Kanske kan en del av svaret på frågan kring varför så många söker sig till lärarkontona på Instagram och grupperna på Facebook helt enkelt gömma sig i Sveriges lärarbrist. Linda Forssell Asp är inne på samma spår.

– Ju längre tid det går, desto mer märker jag att det finns ett behov av det jag gör för jag får väldigt många nyexade eller oexaminerade lärare som frågar mig massa saker. Det är uppenbart att man inte vågar fråga sina kollegor och att det finns ett behov av bekräftelse. Samtidigt är det ganska sorgligt att det är så, för kollegorna är ju egentligen den bästa resursen att ha, säger hon. 

Fotnot: Skolvärlden har sökt Rickard Nordström för en intervju.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

LR: Låt lärare i riskgrupp stanna hemma utan att straffas ekonomiskt

Coronaviruset

Det är orimligt att friska lärare i riskgrupp tvingas sjukskriva sig för att undvika smitta, menar facket.

Annons
Debatt

”Risk för ökat hemmasittande om gränsen suddas ut”

Distansundervisning

I morgon behövs en stor dos eftertanke, skriver läraren Sophie Zail.

Kommentera

Facket sågar karensförslaget: ”Riskerar hamna i svekdebatt”

Politik

LR underkänner den föreslagna ersättningsnivån för karensavdragen.

Annons
Annons

Kongressen blir digital – delar skjuts upp till hösten

Kongress

Lärarnas Riksförbunds kongress i maj kommer att ske digitalt.

Annons

Lärare i riskgrupper tvingas åka till jobbet

Coronaviruset

I Göteborg tillåts inte lärare som tillhör riskgrupper för Covid-19 att jobba hemifrån – trots att de undervisar på distans.

Lärare vädjar om att få undervisa hemifrån – stoppas av kommunen

Corona

I Lund ska alla friska gymnasielärare distansundervisa på plats i skolan. Det har fått lärare och fack att ilskna till.

Här tillåter kommunen lärarna att arbeta hemifrån

Coronaviruset

I Linköping rekommenderas alla gymnasielärare som har möjlighet att undervisa hemifrån.

Facklig kritik: Lärare riskerar att omplaceras utanför skolan

Kollektivavtal

Lärarnas Riksförbund kritiserar SKR:s tolkning: ”Vi är djupt oense”.

Ledarskap

”Om fokus ligger på allt som inte fungerar försvinner ledarskapet”

Debatt

Framtidens skola, respekten för lärarnas profession och allas integritet grundar sig i ledarskapet, menar idrottsläraren Ola Frykman.

Kommentera
Coronaviruset

Betygsforskaren: Så påverkar corona kunskapsinlärningen

Corona

”Om situationen kvarstår till sommaren så kommer det bli tufft att bedöma eleverna lika rättvist”, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Uppdaterad: Frågor och svar om corona för dig som lärare

Fackligt

Vad händer om din skola stänger? Vilka ersättningar kan du få?

LR: Nya förbudet bör få konsekvenser för skolan

Coronaviruset

Regeringen förbjuder folksamlingar på fler än 50 personer.
– Det här måste påverka hur huvudmännen organiserar skolan, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Är det rimligt att vår verksamhet ska rulla på som vanligt?

Blogg

”Kan vi förväntas hålla igång alla delar av skolverksamheten samtidigt som de som jobbar där inte kan vara på plats?”, frågar sig Karin Boberg.

Distansundervisning: Risk för förlorad termin

Coronaviruset

Elever som saknar språket och digital teknik kan halka ännu längre efter.
– Det riskerar att bli en förlorad termin, säger ämnesläraren Jörgen Krüsell.

Gymnasielärare välkomnar sistaårseleverna tillbaka

Corona

”Det jag och mina lärarkollegor behöver är en tydlighet och förutsägbarhet”, säger gymnasieläraren Robin Smith.

SPSM: Så når du elever i behov av stöd på distans

Corona

Här är SPSM-rådgivarens råd för att lyckas med distansundervisningen för utsatta elever. 

Nationella prov

Trots lärarnas vädjan – frisläpper inte fler nationella prov

Bedömning

Skolverket försöker däremot göra proven som inte omfattas av sekretess mer lättillgängliga.

Beskedet: Därför ställer Skolverket in alla nationella prov

Nationella prov

”Vi ser en väldigt stor osäkerhet kring hur den här våren kommer att fortlöpa.”

Debatt

”BEO är inte det största problemet med Skolinspektionen”

Debatt

”Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag”, skriver rektor Linnea Lindquist och läraren Fredrik Lundin.

Kommentera
Dokument

Lärare på sociala medier – en helt ny värld: ”Måste få ha lite eget liv också”

Sociala medier

Lärare är en av de yrkesgrupper som varit snabbast med att anamma sociala medier som arbetsverktyg. Skolvärlden djupdök i vad det betyder för yrkesrollen. 

Moderna språk

Han kämpar för att stoppa motvinden för moderna språk

Moderna språk

Kent Fredholm, gymnasielärare i italienska, är bekymrad över de moderna språkens ställning.
– Vi kämpar i motvind, säger han.

5 000 kr i löneskillnad mellan skolor i samma kommun

Lön

Lojala, erfarna och välutbildade lärare i utsatta områden ska premieras lönemässigt. Trots det skiljer det 5 000 kronor mellan två skolor i Malmö.

Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever

Kursplaner

De nya kursplanerna hotar drabba elever med läs- och skrivsvårigheter hårt i framtiden. Det slår en rad olika professorer fast och riktar skarp kritik mot Skolverket.

Nya siffror: Tre av tio grundskolelärare obehöriga

Behörighet

Andelen behöriga lärare i grundskolan sjunker, visar Skolverkets statistik.

4 förslag – så ska läromedel bli mer likvärdiga

Debatt

Sverige behöver en ny läromedelsstrategi. Det här är Rolf Ekelunds förslag för en likvärdig skola.

Kommentera
Debatt

”SVA-ämnet räddar elever och svensklärare”

Debatt

”Vi måste måna om SVA-ämnet, våra svensklärare och våra elever”, skriver Ida Caesar, ämneslärarstudent.

Kommentera
Blogg

Per Kornhall: Kommunala lärare och skolmänniskor ska vara stolta

Blogg

I en ny analys av svenska Pisa-resultat kommer tre OECD-analytiker fram till följande om Sverige.

”10-årig grundskola kan ha ett högt pris”

Blogg

”Är förskoleklass och nioårig grundskola bättre för barnen? Forskning visar motsatsen”. Åsa Morberg bloggar om regeringens utredning kring tioårig grundskola.

Beslut: Arbetsmiljöverket ger facket rätt efter kränkningarna

Arbetsmiljö 

Kommunledningen måste komma tillrätta med mobbning och kränkningar, slår Arbetsmiljöverket fast.

Hot och våld

10 förslag: Så ska tryggheten öka i skolan

Politik

Liberalerna presenterar tio åtgärder för ökad trygghet i skolan.

Debatt

”Erbjud tvåspårig grundskola i utsatta områden”

Debatt

”För barnens del handlar det i första hand om att få tillgång till det språkliga verktyget för att fullt ut kunna följa undervisningen”, skriver debattören Hans Luthman.  

Kommentera
Arbetsmiljö

Färre anmälningar till Skolinspektionen – så ser det ut i din kommun

Nya siffror

Första gången sedan myndigheten skapades som antalet minskar.

Debatt

”Backa från kravet om betyg från årskus 4”

Debatt

Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 byggs ut från och med höstterminen 2020. ”Än finns tid att ändra sig. Det är inte försent för Liberalerna att lyssna på skolvärlden och forskningen”, skriver Linus Sköld (S).

Kommentera
Pysparagrafen

Experterna: Så pyser du rätt vid betygssättning

Pysparagrafen

Handen på hjärtat, har du koll på undantagsbestämmelsen? 

Intervju

Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Slöjförbudet: Skurup JK-anmäls för hantering av rektor

Skolstyrning

Samtliga rektorer i Skurup säger nej till att genomföra kommunstyrelsens slöjförbud, och juridiska bedömare ger dem rätt.

Skolmiljoner gick till hyra för tomma lokaler

Fackligt

Stockholm stad har betalat flera miljoner kronor för en lokal som står tom sedan 2015. 

Blogg

Mikael Bruér: ”Allting går att sälja med mördande reklam”

Blogg

Mikael Bruér bloggar om lärare på sociala medier.

Arbetsmiljö

Efter Hörbykaoset – 21 fackförbund protesterar mot kommunledningen

Arbetsmiljö

Efter den kraftiga kritiken mot kommunledningen i Hörby backas nu de lokala facken upp av 21 fackförbund.

Läromedel

Nya siffror: Sverige satsar minst pengar i Norden på läromedel

Läromedel

Sverige lägger i snitt 650 kronor på läromedel per elev – vilket är minst i hela Norden.

Hot och våld

Lärare vill ha resurser – inte fler lagar om trygghet och studiero

Blogg

Har lärarna verkligen efterfrågat ytterligare riktlinjer? frågar sig Åsa Morberg.

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Arbetsmiljö

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.

Forskaren om trygghetsutspelet: ”Våldet har inte eskalerat”

Trygghet

Regeringen har tillsatt en utredning om trygghet och studiero i skolan. Men pedagogikprofessor Johannes Lunneblad tror inte att större befogenheter är vad lärarna eftersöker.

Rebecca hotades till livet av förälder

Hot mot lärare

Rebecca Karlsson gjorde en orosanmälan och blev mordhotad av den utpekade föräldern. 
– Som lärare har jag en skyldighet att göra det, säger hon till Skolvärlden.

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Lista

Vad får och måste lärare göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut vad som gäller.

Arbetsmiljö

Efter arbetsmiljölarmet – hårt kritiserad skola ska rivas

Arbetsmiljö

Nu evakueras skolan och politikerna vill att byggnaden rivs.

Fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning ska tillåtas i fler ämnen

Regeringsbeslut

Nu kommer fler elever kunna få utbildning på distans.

”Listan på reformer som vill väl men som försämrat skolan kan göras lång”

Debatt

Gymnasieläraren Peter Dahlgren är kritisk till regeringens beslut kring fjärr- och distansundervisning.

Kommentera

Skolverket: ”Det ska inte ersätta reguljär undervisning”

Fjärr- och distansundervisning

En möjlighet för fler elever att få behöriga lärare, menar myndigheten.

Eva har en arbetsplats – men lektion på fyra orter

Reportage

Hur är det att undervisa elever som inte befinner sig fysiskt framför dig?

skolsegregation

Lärarfacken: Förbjud kötid för att få in elever på friskolor

Friskolor

Lärarfacken vill ändra antagningen till friskolor genom att ta bort kötid som urvalskriterium.

Lärarassistenter

Skolverket: Här är 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Utredning

”Tanken är att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver.”

Forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Avlastning

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra.

Blogg

David Haas: Vad bestämmer en lärares status?

Blogg

”För mig är läraryrket ett statusyrke, oavsett vilka ämnen du har eller i vilken skolform du undervisar.”

Debatt

”Rör inte min yrkesstolthet”

Debatt

”Vårt bästa härligaste arbete blir inte mer attraktivt på arbetsmarknaden när tryggheten urholkas och vi låter kränkningskulturen segra”, skriver läraren Ellinor Lundsten.

Kommentera
Sociala medier

Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Etik

Lärare som använder sin lärarroll i kommersiella syften riskerar att skada hela yrkeskåren, menar rådet.

Lärarledarskap

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Timplaner

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan.

Granskning: Skolornas lokalkris

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Skolornas lokalkris

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Skolornas lokalkris

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Skolornas lokalkris

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.

Studie- och yrkesvägledning

Så skapades syv-lyftet på Gotland

SYV

Projektet ”Kompetenta Gotland” har som mål att höja utbildningsnivån på ön.
– Jag kan se början på en förändring och en samsyn, säger Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare.

NO och matematik

Här sköter studenter mattehjälpen för att minska avhoppen

SI-pass

Under ledning av högskolestudenter får gymnasieelever diskutera kniviga problem. Samtalen sker under friare former än på de vanliga lektionerna.

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

SI-pass

Nu ska modellen med SI-pass spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 

Varannan ämneslärarutbildning brister – Ma och Sv värst

Granskning

Nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister, visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Debatt

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Debatt

”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker”, skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.

Kommunledningen sprider skräck i Hörby – ”Folk är rädda”

Arbetsmiljö

Mobbning och kränkningar sprids från kommunledningen ut i verksamheterna i Hörby kommun, enligt sju fackliga organisationer som slår larm.

Kongressen 2020

Här är förbundsstyrelsens alla förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

Forskning

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Forskning

”Det saknas förutsättningar”, säger forskaren Greta Lindberg.

Slöjförbud i skolan

Skolverket: Inte tillåtet med slöjförbud i skolan

Politik

Enligt Skolverkets bedömning är det inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja.

Nedskärningar

”Det talas inte klarspråk – när blev en nedskärning en anpassning?”

Blogg

 Får man inte säga nedskärningar i skolan längre?, undrar David Haas.

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Nedskärningar

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

Rättsprocess

Kritiserade friskolan tvingas stänga

Dom

Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje när det gäller Elma school.

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Rättsprocess

Skolinspektionen vill stänga skolan men ägaren driver den vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lärare fick inte ut lön från kritiserade skolan: ”Horribelt”

Stockholm

Flera lärare har haft problem med att få ut sina löner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Blogg

Att hantera ”efter lovet-dilemmat”

Blogg

”Ska vi på måndagen efter ett lov köra på som vanligt – eller behövs det en bufferttimme eller två för att väcka alla till skolvardagen igen?”, frågar sig Karin Boberg.

Debatt

”Varför sparka på svängdörrar när det finns betongväggar?”

Debatt

”Någonting behöver vridas om ordentligt, något som gör att vågen vänder, och det är inte mer lokala pengar som är den kortsiktiga lösningen”, skriver Jens S West.

Kommentera

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Utvärdering

Lägre personalomsättning på skolor som har förstelärare, visar forskning från IFAU.

Kommun backar från kritiserat komvux-besked: ”Stor facklig seger”

Komvux

Ville ta bort klassrumsundervisningen – nu tar Härnösands kommun ett omtag efter stark kritik.

Lärarlyftet förlängs: öppnar för fler med behörighet

Nytt beslut

Lärarlyftet ska ge ämnesbehörighet även i ämnen där läraren inte undervisar. Beslutet välkomnas av LR.

Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt

”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver debattörerna.

Kommentera
Arbetsmiljö

De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. 

Politik

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt

”Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Kommentera

Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Politik

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Arbetsmiljö

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon.

Lön

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Lön

”Det är oroväckande”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons