Yrkesetik

Så lätt riskerar lärare på sociala medier skada professionen

Jesper Rehn sociala medier

Jesper Rehn är ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

| Foto: Hans-Peter Bloom/Shuttersock
Lärarnas yrkesetiska råd

Lärarnas Yrkesetiska Råd grundades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och startade sitt arbete i november 2007.

Rådet har platser för fyra yrkesverksamma lärare och två forskare med lärarbakgrund.

Rådets medlemmar agerar oberoende av förbunden i olika sammanhang.

Lärarnas Yrkesetiska Råd arbetar för att öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor. Uppdraget är bland annat att:

  • Öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor.
  • Föra kontinuerliga yrkesetiska diskussioner.
  • Ge lärare en röst i debatten.
  • Utveckla och revidera lärares yrkesetiska principer.
  • Bidra till att utveckla ett gemensamt yrkesspråk.

Läs mer på Läraresyrkesetik.se.

Att låta sig sponsras av kommersiella intressen eller dela jobbrelaterade inlägg på sitt privata Instagram- eller Facebook-konto kan skada professionen.
Det menar Lärarnas yrkesetiska råd som i ett nytt utlåtande manar till eftertanke kring hanteringen av sociala medier.

De yrkesetiska aspekterna har saknats i debatten kring lärares närvaro i sociala medier. Det anser Lärarnas yrkesetiska råd som nu kommit med ett utlåtande i frågan.

– Det bygger på uttalandet vi kom med för några år sedan som var mer generellt om lärare som engagerar sig i samhället, till exempel politiskt eller i sociala medier, men vi har märkt att vi behöver förtydliga uttalandet för just sociala medier explicit, säger Jesper Rehn, ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

Syftet är att få till en förändring av problematiskt och potentiellt skadligt användande av sociala medier, och dels att få i gång en diskussion kring frågan inom kollegiet.

­– Det kan finnas fördelar med att publicera och synliggöra sitt arbete och vad eleverna håller på med, men det gäller att vara försiktig, säger han.

Rådet har fokuserat på tre perspektiv gällande elevernas integritet, kvaliteten i lärarnas arbete och tilliten från elever, vårdnadshavare och det omgivande samhället. Ett av de framträdande problemen handlar om att bilder och filmer där elever finns med publiceras från privata konton.

– Använd inte privata konton när du blandar in elever det är den viktigaste biten. För vem äger materialet och vad händer om tio år? Kanske är det också sammankopplat med reklam eller sponsring, kanske figurerar man plötsligt i ett sammanhang man inte tänkt sig när man lämnade sitt godkännande. Lyft in de yrkesetiska aspekterna och diskutera gärna med kollegorna, säger Jesper Rehn.

Ett annat ganska omfattande problem är sponsrade sajter och bloggar och att lärare marknadsför sina egna läromedel.

– Jag tror att de flesta vill göra gott och inte tänker på att det är en intressekonflikt, men man måste skilja på sina uppdrag. Finns det kommersiella intressen blir det inte bra och vi skriver i våra rekommendationer att man ska undvika alla sådana kopplingar eftersom tilliten kan skadas, säger han.

Han poängterar att det inte är rådets uppgift att diskutera vad som är arbetsrättsligt korrekt. Utlåtandet är strikt yrkesetiskt för att upplysa och skapa insikt om att sociala medier måste användas på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

– Ställ dig frågan om vad som är syftet med ditt inlägg. Det gäller att förstå att jag inte bara är lärare på min skola, men också representerar en kår och det jag gör kan påverka professionen i stort, säger Jesper Rehn.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm