Kamp mot klockan grafik
Foto: Erik Nylund
Tystnadskultur

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.
– Det är många som inte vågar säga vad de tycker.

Gunilla, som heter något annat i verkligheten, har arbetat som lärare i kommunala grundskolor i mer än 20 år. Hon berättar att debatt- och samtalsklimatet på många skolor genomgått en kraftig förändring under de senaste åren.

– Så är det åtminstone i den kommun som jag arbetar i. Från att extern och intern kritik har varit en fråga som arbetsgivaren inte hade några större problem med att hantera, har den blivit jättestor. Jag tror att en viktig förklaring till det är besparingarna.

– Samtidigt som man skär ner på skolan, satsar min kommun mycket tid och kraft på att stärka sitt varumärke och marknadsföra sig som en bra arbetsgivare. Att då komma med kritik anses illojalt.

Gunilla säger att chefer i medarbetar- och lönesamtal betonar vikten av lojalitet och respekt för fattade beslut.

– Inte minst i lojalitetsbegreppet finns det en inneboende konflikt. Är det mot kommunen eller eleverna som jag ska vara lojal? Det är inte samma sak. Som lärare har vi dessutom en etik och nationella krav som vi måste följa, oavsett vad kommunen anser.

– När jag och andra lärare försökt problematisera lojalitetsbegreppet, eller kommit med kritiska synpunkter på verksamheten, har vi ofta fått ”god dag yxskaft” till svar.

Gunilla berättar att ledningen gjort tydligt att personalen inte ska lufta kritik mot skolan utanför dess väggar.

– Man har bland annat sagt att vi inte får kritisera arbetsgivaren i sociala medier. Rektor har till och med läst upp anonym kritik som publicerats på nätet.

Enligt Gunilla kan kritiker bli inkallade till högre chef för ”håll käften-samtal”.

– Ingenting får komma ut. De som är tysta, fogsamma och gör som arbetsgivaren vill har hittills haft en god löne- och karriärutveckling. För de som konstruktivt försökt problematisera och kritisera vad som pågår, inte minst nedskärningarna, har utvecklingen varit den motsatta.

– Kritikerna straffas helt enkelt. I dag är det många som inte vågar säga vad de tycker. Det är en enorm tystnadskultur som håller på att växa fram.

Jag blev mot min vilja omplacerad till en sämre tjänst.

Rune är en annan lärare som kan vittna om en tilltagande tystnadskultur inom skolan. Efter att han och några kollegor öppet kritiserat lärarnas arbetsmiljö, och efter att de lämnat in ett flertal så kallade Kia-anmälningar (system för att hantera tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön), kallade rektorn till ett möte.

– På det förklarade hen att anmälningarna, förutom att de inte skulle leda till något, gav skolan dåligt rykte. Därefter blev jag mot min vilja omplacerad till en sämre tjänst. Förutom att jag straffades, blev det tydligt för övriga lärare vad som kan hända med den som bråkar.

En annan lärare berättar att hens rektor förklarat för lärarna att det finns två sätt att se på förändringar: antingen är man positivt inställt och tänker ”detta fixar jag” eller så bestämmer man sig för att vara negativ och strunta i saken.

– Rektor vill att vi ska tänka positivt kring alla beslut som tas.

Läraren får stämpeln av att vara obekväm.

En lärare berättar i vår undersökning att det på hens skola inte är några större problem med att fram-föra kritiska synpunkter till skolledningen.

– Däremot är huvudmannen ett stort problem och de har bland annat meddelat att man tänker läsa mina mejl på grund av kontakter som jag har haft med bland annat Skolinspektionen.

Flera lärare vittnar om ökade spänningar mellan lärare och rektorer.  

– De krav som ställs kan gå tvärs emot varandra och de ekonomiska resurser som krävs för att fullgöra arbetet finns ofta inte. När detta påtalas är det alltid läraren som får veta att det är hens egna brister som utgör hindret för elevernas lärande. Läraren får också stämpeln av att vara obekväm, inte intresserad av att utvecklas och att vara en person som endast ser hinder, inte alla möjligheter. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm