pride2018_panel

Malte Sundberg, MUCF, Hans Olsson, RFSU, Svante Tideman, LR, Rasmus Lindström, LR Stud.

Pride 2018

Lärare positiva till – och rädda för – sex- och samlevnad

Den bristande likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisning i landet, och hur det kan bli bättre. Det var fokus för ett seminarium under Europride i Stockholm.

Sex- och samlevnad

Den som vill lära sig mer eller komma i kontakt med föreläsare kan titta på:

Seminariet ”Vikten av vettig sexualundervisning i skolan” arrangerades av Lärarnas Riksförbunds studerandeförening som en del av Europride i Stockholm 2018. Deltog gjorde Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning RFSU och utbildad lärare, Malte Sundberg, projektledare på MUCF, Svante Tideman, lärare och första vice ordförande Lärarnas Riksförbund. Moderator var Rasmus Lindström, LR studerandeförening.

En av slutsatserna i Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen som släpptes i februari i år är att det finns stora skillnader i upplägg och utförande mellan olika kommuner och huvudmän, och även inom en och samma skola. Generellt finns brister i undervisningen kring HBTQ-frågor som normer, kön och sexuell läggning.

– Resultaten är inte jätteförvånande för oss som jobbar med de här frågorna. Sen är det såklart viktigt att ta reda på om undervisningen uppfyller de behov de unga har. Främjar den deras egenmakt och möjlighet att påverka eller inte?

Det säger Malte Sundberg, projektledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under seminariet på Kulturhuset i Stockholm.

En utmaning är att ingen specifik lärare ”äger” undervisningen i sex- och samlevnad. Istället ska det integreras in i de andra ämnena.

– Alla lärare är inne i sina egna ämnen, och det här är inte kopplat direkt till något ämne. Så det är ett av de ämnen som lärare värjer sig mot att undervisa, man kan det inte eller vågar inte. Det står i läroplanen att vi ska göra det, men hur gör man? Det är ett av de svåraste moment vi har att jobba med, säger Svante Tideman, första vice ordförande Lärarnas Riksförbund (LR).

Han menar att det därför är helt avgörande att rektor avsätter tid för kollegialt lärande och samplanering. Där får han stöd av Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU).

– Det finns ett stort stöd bland lärarna, det är i princip ingen som ifrågasätter uppdraget att undervisa om de här sakerna. Det finns en osäkerhet men samtidigt ett stöd. Och lärare har ju huvudansvaret som undervisare, men om vi ska få en större likvärdighet så måste rektor ta ett mycket större ansvar än idag. Rektorn ansvarar för att ha en likvärdig utbildning på sin skola, sedan måste det upp på huvudmannanivå för att se till att alla elever inom en kommun eller en koncern får det, säger han.

En annan bristvara är kompetensutveckling i ämnet. Det bidrar till lärares oro att många inte riktigt vet hur de ska ta sig an ämnet, eller hur deras elever kommer att reagera.

– Många lärare känner sig osäkra och tycker att det är jobbigt och lite pinsamt, så därför tror jag att vi behöver mycket kompetensutveckling. Och nu har vi ju hört på seminariet att det finns jättemycket kompetensutveckling att få. Det är bara att se till att göra det, säger Svante Tideman.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm