helene_hellmark_knutsson_puff

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

| Foto: Socialdemokraterna
Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet under lupp

Statskontoret ska utvärdera Lärarlönelyftet.

– Det är en omfattande satsning med tydliga mål och därför är det viktigt att reformen följs upp och effekterna utvärderas, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S).

Lärarlönesatsningen innebär att tre miljarder kronor årligen investeras i höjda löner för omkring 60 000 legitimerade, särskilt skickliga lärare som tar ansvar för utvecklingen av undervisningen. Ett syfte med initiativet är att höja yrkets attraktivitet och förbättra elevresultaten. Lärarna som omfattas kommer från och med i höst att få en löneökning på 2500-3500 kronor/månad .

Regeringen har nu gett Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera om reformen uppfyller det tänkta syftet och hur den nyttjas av skolhuvudmännen. Statskontoret ska delredovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet den 1 december 2017 respektive 2019 och slutredovisa år 2021.

– Regeringen är fast besluten att vända utvecklingen i den svenska skolan och då är lärarna nyckeln. Lärarlönelyftet är en omfattande satsning med tydliga mål och därför är det viktigt att reformen följs upp och effekterna utvärderas, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en kommentar.

Kommentera