Arbetsmiljö

Lärarna efter Kalla fakta: Grovt felaktig svartmålning av vår skola

Kalla fakta

I TV4:s granskande samhällsprogram Kalla fakta pekades Sorgenfriskolan i Malmö ut för att placera elever i ett rum på ”vinden”. Programmet är nu anmält till Granskningsnämnden.

| Foto: TV4

Sorgenfriskolan i Malmö pekades ut i TV4 för att ”städa undan” elever med stödbehov genom att placera dem i ett separat vindsrum utan lärare, undervisning eller stöd. Nu säger lärare på skolan att programmet bygger på felaktiga uppgifter.
– Bilden de ger av skolan är helt enkelt inte sann, säger Lena Qvillberg, lokalombud för LR.

Det var i maj som TV4:s granskande samhällsprogram Kalla fakta sände ett avsnitt om Sorgenfriskolan i Malmö, med namnet ”Barnen på fjärde våningen”. Där ger två personer som tidigare jobbat som elevassistenter på skolan sin bild av verksamheteten: Elever i särskild undervisningsgrupp som fördriver skoldagarna med att spela spel eller titta på film, som bara har lärarledda lektioner var fjortonde dag eller en gång i månaden och som saknar plan och målsättning med skolan.

Lärarna som jobbat med eleverna i fråga blev både ledsna och förbannade när programmet sändes. Det berättar Lena Qvillberg, Lärarnas Riksförbunds lokalombud på Sorgenfriskolan. Hon menar att bilden som ges i programmet är otroligt vinklad.

”De har inte pratat med oss”

– Bilden de ger av skolan är helt enkelt inte sann. De har inte pratat med någon av oss som jobbar här, och de har inte heller kommit och tittat på hur skolan ser ut. Det är otroligt dålig journalistik, säger hon.

Hon tycker det är obegripligt att ett granskande program till synes bygger hela sin berättelse på uppgifter från två före detta medarbetare, som inte själva är lärare, utan att undersöka saken närmare eller prata med de personer som anklagelserna riktas mot.

– Det har såklart drabbat oss i personalen hårt. Vi utpekas som att vi i flera år inte skött vårt jobb. Vi är ju professionella, och det är det som gör oss så ledsna och förbannade.

Har anmält programmet

När Skolvärlden återgav Kalla faktas rapportering i artikeln ”Skola gömde undan stökiga elever på vinden” kändes det ännu värre.

– Vi blev besvikna på Skolvärlden sätt att rapportera och att tidningen bara gick på Kalla faktas uppgifter. Även om tidningen är fristående så är den kopplad till vårt fackförbund som ska stötta oss.

Skolan har anmält Kalla fakta till granskningsnämnden för faktafel och svartmålning. I anmälan beskrivs de invändningar som Lena Qvillberg och hennes kollegor och skolledningen har.

– Man pratar om att vi har ”barnen på fjärde våningen”. Det rum Kalla fakta tar upp och har gjort någon sorts svart dekor runt är ett grupprum som tillhör det klassrum som var elevernas bas. På samma våning finns bland annat skolsköterska, kurator och personalrum. Där är snedtak eftersom det är en inredd vind i ett tegelhus från 1920-talet, berättar hon.

”Det är felaktigt”

Hon bekräftar att rummet användes när elever av olika anledningar behöver skiljas från resten av sin klass, på samma sätt som görs på skolor i allmänhet.

– De finns alltid, och på alla skolor, elever som behöver sitta för sig själva för att få någonting gjort, eller som i vissa fall kan agera hotfullt mot andra elever. Om du är en utåtagerande elev så blir du oftast påverkad av omgivningen, och då kan en mindre grupp vara bättre både för din skull och för de andra i klassen.

Och att eleverna ska ha fördrivit tiden med att spela spel och titta på film?

– Det är felaktigt att de inte haft saker att jobba med, det är självklart att de haft det. De har dessutom fått enskild stöttning av lärare och annan personal, i vissa fall genom en-till-en-undervisning. Har du elever som jobbar på en annan plats än i klassrummet så är det alltid undervisande lärare som har ansvaret för att eleven har tillräckligt med material och uppgifter att jobba med.

Kritiken har åtgärdats

Enligt TV4:s rapportering saknas ordentliga underlag för att placera eleverna i särskild undervisningsgrupp. Hur ser ni i lärarkollegiet på det?

– Jag vet inte tillräckligt mycket om den saken för att uttala mig. Men jag vet att det har funnits brister i dokumentationen och att vi har fått kritik från Skolinspektionen. Det har åtgärdats och idag har vi ett välfungerande elevhälsoteam, säger Lena Qvillberg.

Efter Kalla faktas program har lärarna på Sorgenfriskolan fått hantera reaktioner både från elever på skolan och deras vårdnadshavare. I många fall har de fått stöd av såväl elever och vårdnadshavare som kollegor på andra skolor, men i andra fall har det varit svårare.

”Hjälper inte att svartmåla oss”

– Man har ju fått förklara sig inför eleverna som går på skolan nu. De undrar ”var är det där rummet där ni låser in elever?” och det har ju aldrig hänt. Den frågan har jag till och med fått från elever som själva haft det rummet som sitt hemklassrum.

– Svenska skolan är redan en ansträngd arbetsplats och det hjälper inte att man svartmålar oss. Vi får se hur det går med vår anmälan av Kalla fakta, vi vill åtminstone ge vår syn på saken. Men vi känner också att vi måste titta framåt, lägga detta bakom oss och jobba vidare. Vi vet att vi alltid försöker göra vårt bästa för alla våra elever.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm