niwhede_0
Arbetsmiljö

Lärarna flyr Malmö

17 procent av Malmös grundskollärare har slutat de senaste tio månaderna.
– Det är en alldeles för tuff arbetssituation för Malmös lärare, säger Catharina Niwhede, LR Malmö. 

Bristen på lärare märks allt mer. Nya siffror som Novus Opinion tagit fram visar att både lärare och föräldrar upplever lärarbristen som ett allt större problem. 94 procent av lärarna menar att det råder lärarbrist idag, enligt undersökningen. För ett år sedan var motsvarande siffra 85 procent.

I Malmö är situationen särskilt allvarlig. Enligt siffror från Malmös grundskoleförvaltning har 17 procent av grundskollärarna valt att sluta de senaste tio månaderna. Catharina Niwhede, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad, säger till Skolvärlden att de har en personalomsättning som är högre än normalt.

– En viss omsättning är bara sunt, men då ska det ligga runt, sex, sju procent. Men nu är vi uppe i 17 procent och då måste man reagera.

Gör förvaltningen det då?

– Man sitter med kompetensförsörjningsplaner till exempel. Men vi anser att man måste börja betala lärarna ordentligt. Lönerna är lägre här än i kranskommunerna. Den som byter jobb kan få upp lönen med mellan 2500 och 8000 kronor i månaden.

Även när det gäller arbetsmiljön måste något radikal göras, säger Catharina Niwhede.

– Arbetsmiljön är tuff. Det är hög arbetsbelastning och mycket stress. 51 procent av våra elever har annan bakgrund än svensk vilket innebär att många behöver mer stöd och hjälp men det finns inte utrymme för detta i lärarnas tjänster.

De lärare som slutar försvinner till kranskommunerna. Eller väljer att hoppa av helt och hållet.

Hittar ni tillräckligt många nya lärare?

– Nej! Arbetsgivaren hittar inte behöriga lärare utan anställer obehöriga. Det ökar arbetsbördan än mer för de legitimerade lärarna som måste stötta sina kollegor vid betygssättning till exempel.

Vad måste göras nu?

– Lönen och arbetsmiljön är de faktorer som betyder mest. Det kan handla om att minska undervisningstiden så man hinner med att bedriva kvalitativ undervisning så att eleverna når målen. Hinner man inte detta, och eleverna inte når målen, får man ännu mer jobb, och arbetssituationen blir än värre.

– Vi har flaggat för att det skulle bli lärarbrist länge men förvaltningen har inte lyssnat. Man borde agerat i förebyggande syfte, nu får man reagera istället.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm