eleverlaser
Betänkande

Läsa-skriva-räkna-garanti blir åtgärdsgaranti

Obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och diagnostiska tester i lågstadiet, kopplat till krav på stödåtgärder för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Det är utredarens förslag på läsa-skriva-räkna-garanti.

På tisdagen lämnade den statliga Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin. Uppdraget var att föreslå åtgärder som ska garantera att elever inte lämnar lågstadiet utan tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och grundläggande matematik.

Utredningen föreslår att en ny bestämmelse läggs till i skollagen. Om kartläggningen i förskoleklassen visar att en elev riskerar att inte möta de senare kunskapskraven i språk och matematik så ska förskolläraren tillsammans med en specialpedagog analysera resultaten och planera stödåtgärder. De stödinsatserna ska sedan följas upp och resultatet meddelas till den lärare som tar över eleven i årskurs 1. Skolverket ska ta fram ett nationellt material för kartläggningen. Motsvarande insatser görs i årskurs 1 och 3.

– Vi har redan ökat antalet mätpunkter i skolan, med nationella prov och bedömningsstöd. Men vi har inte haft regelverk som ser till att lärare som identifierar problem kan agera. Med det här ges lärare starkare mandat att få stöd till de som behöver, istället för att få svaret att resurserna inte finns, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Hur viktigt är det att fylla på med fler specialpedagoger och fler speciallärare för att det här ska fungera?

– Ja det förutsätter ju att vi blir fler speciallärare i skolan. Det är därför statsbidragen vi har nu både kan gå till att anställa nya och till att vidareutbilda lärare som finns på plats redan. Och söktrycket har ökat till utbildningen.

Det ser väl just nu ut som att de statsbidragen inte kommer att begäras ut? 80 miljoner riskerar att brinna inne.

– Det ser lite olika ut med statsbidragen. De senaste nu med annat specialpedagogiken ser ut som att de kanske inte kommer att gå åt. Men vi jobbar ju för att de ska det förstås.

Utredningen föreslår också olika typer av fortbildning och kompetensutveckling för förskollärare, lärare, speciallärare och specialpedagoger samt för rektorer och huvudmän. Utredningen rekommenderar att åtgärdsgarantin genomförs den 1 juli 2018 och utvärderas tre år senare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm