lasa_och_skriva_bok_och_penna
Statsbidrag

Läslyftet räcker inte till alla

Det är så många som vill satsa på att eleverna ska bli bättre på att läsa och skriva att Läslyftets pengar inte räcker till. Men det går att jobba med satsningen ändå – även utan bidrag.

Läslyftet

Här är läs- och skrivportalen

Här är en lista över alla skolhuvudmän som fått bidraget läsåret 2016/2017. 

Läs mer om Läslyftet här

Precis som ifjol är intresset för Läslyftet så stort att det inte räcker till alla, enligt Skolverket, som fördelar bidraget. Därför prioriteras de skolor som inte delaktig i lyftet tidigare.

70 miljoner kronor ska delas ut till skolor över hela landet och pengarna ska användas till sänka arbetstiden för de lärare som utses till handledare. Tiden ska framför allt användas för planering och genomförandet av fortbildningen. Läslyftet erbjuder också ett antal platser på en handledarutbildning – dock utanför handledarens nedsättning av tid. 

Skolorna bestämmer själva om de ska dra ner arbetstiden med 10 eller 20 procent för berörda lärare. Om alla väljer 10 procent arbetstidsnedsättning så kan omkring 1300 genomgå handledningsutbildningen – men då räcker inte platserna till.

Det finns nämligen bara 1070 utbildningsplatser på universiteten kommande läsår.  

Men även de som blir utan statsbidrag kan delta i satsningen. Allt material är tillgängligt på Skolverkets läs- och skrivportal.

Till skillnad mot förra året kan även gymnasie- och gymnasiesärskolor söka bidraget.

På Vikenskolan i Höganäs får alla lärare delta i fortbildningen. Läs hur skolan använder Läslyftet här

Kommentera