lotta_fagerholm

Lotta Fagerholm undervisar yrkeselever i samhällskunskap och religion på en gymnasieskola i Katrineholm.

Böcker

Lotta: ”Många lärare drömmer om att skriva”

När läraren Lotta Fagerholm skrev sin bok kunde hon äntligen gå på djupet i sina undervisningsämnen. 
Och hon ser flera likheter mellan läraryrket och rollen som författare.

Författare var det första yrke gymnasieläraren Lotta Fagerholm drömde om som liten. Det eller journalist, vilket hon också hann jobba som i flera år innan hon sadlade om till lärare. 

Ett allvarligt benbrott för fyra år sedan, som tvingade henne att sitta i rullstol och vara sjukskriven en längre tid, väckte tankarna om att göra verklighet av sin gamla dröm. 

– Det var lite ”nu eller aldrig”. Jag hade massor av idéer och manus i min dator och nu var det som att öppna en damm. Jag skrev, skrev och skrev på vinst eller förlust, för jag ville testa min dröm, säger Lotta Fagerholm som till vardags undervisar yrkeselever i samhällskunskap och religion på en gymnasieskola i Katrineholm.

Hennes båda undervisningsämnen går igen i debutboken ”En spricka i spegeln” som hon beskriver som en släktkrönika. Den tar sitt utgångsläge i andra världskrigets Polen och fortsätter fram till riksdagsvalet i Sverige 2018 med en politisk intrig som utspelar sig i riksdagen. 

– Det handlar om identitet, om hur man formar sig själv och sitt liv och utifrån vilka premisser som man gör sina val. Vad formar oss? Språk, religion, kön? 

Boken följer en kvinna, hennes dotter och dotterdotter och hur de ut-vecklas av det som händer i deras liv.

– Det handlar också om främlingsfientlighet, kopplat det som hände i Sverige hösten 2015 och om hur vi tar emot flyktingar. Vad har vi lärt oss av historien?

Jag har faktiskt också jobbat som lärare inom fängelsevärlden.

Lotta Fagerholm berättar att hon under årens lopp stött på flera lärare som uttryckt en önskan om att skriva. Kanske, funderar hon, beror det på att man är djupt fäst vid sina ämnen och gärna vill brodera ut dem mer än vad som är möjligt i ett klassrum. 

– Jag undervisar på yrkesprogram och där är kurserna i mina ämnen ofta korta, 50 poäng, och vi hinner inte med mer än ganska ytliga kunskaper. Och jag som läst så mycket, jag vill ju gå på djupet och det upplever jag att ganska många av dem jag pratat med också skulle vilja kunna göra. 

Lyckas du göra den djupdykningen i din bok? 

– Man utgår ju ifrån sina egna intressen och jag är sjukt intresserad av andra världskriget. Jag är också intresserad av frågor som rör ondska och människors bevekelsegrunder för sitt handlande. Jag har studerat kriminalitet och är oerhört intresserad av frågor som hänger ihop med det. Jag har faktiskt också jobbat som lärare inom fängelsevärlden. Jag har även läst statsvetenskap och är jätteintresserad av politik och allt det här berörs ju i boken.

Läraryrket passar också bra att kombinera med skrivandet eftersom det sällan är något problem att arbeta deltid, säger Lotta Fagerholm. Om man har råd, vill säga. 

– Läraryrket är bra på det sättet. Man kan ha en eller två dagar ledigt i veckan, för skrivandet. 

Har du haft någon annan nytta av att du är lärare? Jag tänker att du kanske lånar karaktärsdrag från dina elever?

– Oh ja, mycket. Tänk alla dessa elever jag mött genom åren och hur de söker sig fram och funderar på vilka de är och vart de är på väg i livet. Det är sånt jag reflekterar över i boken.

Att hon skriver och nu gett ut en bok har också fått en kanske lite oväntad effekt, berättar Lotta Fagerholm. 

– En av de roligaste sakerna är att flera elever har kommit fram och sagt ”om du kan, då kan kanske jag också”, och berättat att de har en massa texter som ligger. Då blir man ju alldeles varm i hjärtat. Om jag har inspirerat elever till att börja skriva så är det fantastiskt. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm