Kommentar

LR: ”Förändringar måste ske med lärarna”

Elever och föräldrar ska känna trygghet i att alla 
skolor ger likvärdiga möjligheter. Det menar Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Bo Jansson menar att det kommunala huvudmannaskapet skapar en otrygghet. 
– Skolan måste inte se likadan ut överallt, men den måste ge likvärdiga möjligheter för elever och lärare att tillsammans uppnå de mål som är uppsatta för skolan. Det klarar inte kommunerna i dag, säger Bo Jansson, som också anser att systemet gör det svårt att göra genomgripande satsningar på skolan. 
– När staten vill satsa för att höja resultaten är det fortfarande upp till kommunerna och deras lust och ambition att genomföra det. 
Debatten om skolan förs ofta som om skolan redan var statlig, menar Bo Jansson. Den handlar om ifall Jan Björklund har gjort rätt och om Gustav Fridolin eller Ibrahim Baylan skulle göra ett bättre jobb. 
– Man glömmer bort att de som har varit ansvariga för genomförandet av det statliga uppdraget är kommunerna och de enskilda huvudmännen. Så har det varit under nästan 25 års tid, men det glöms bort i debatten.
Hur ser din lösning ut? 
– Det viktiga är att makt och resurser verkligen hamnar hos rektorer och lärare på de enskilda skolorna och att de också får ansvaret för att genom-
föra uppdraget. De förändringar som måste göras måste ske tillsammans med lärarna. Det måste 
göras med oss, inte mot vår vilja. En statlig skola är inte lösningen på alla problem. Men vi tror att det kan lösa många av de problem som finns i dag, som den bristande likvärdigheten, något som kommunerna inte lyckats lösa under de knappt 25 år som de har haft ansvaret. L 

 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm