Rik kommun

”Vi ska ha goda resultat”

Danderyd har landets högsta skattekraft och höga elevresultat. Det enda bekymret är den framtida lärarrekryteringen.

– I den här kommunen blir man uppringd och informerad om något inte fungerar och så förväntar sig folk att det händer någonting. Våra föräldrar är inte tysta 
och försynta precis, ingenting passerar obemärkt, säger Inger Olsson-Blomberg, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Danderyd och ledamot i kommunstyrelsen.
 
Danderyd hör till det fåtal kommuner där över 90 procent av eleverna i årskurs nio uppnår målen i alla ämnen. Inger Olsson-Blomberg ser en förklaring i duktiga lärare och bra förutsättningar.

– Vi ska ha goda resultat, det vore väl sjutton annars när vi både har en väldigt hög förvärvsfrekvens och hög utbildningsgrad bland föräldrarna. Föräldrarna tar ansvar för att barnen gör sina läxor och sköter skolan. 

Kommunen har satsat på karriärlärarreformen och har sedan flera år satsat på en dator till varje elev i skolorna. Behörigheten bland lärarna ser hyfsad ut, enligt Inger Olsson-Blomberg, men när det gäller matematiklärare är det lite bekymmersamt. 

– Vi har inte några större rekryteringsproblem. Däremot tycker lärarna själva att de har för dåligt betalt och det kan jag väl också hålla med om. 

Ni har den högsta skattekraften i landet, skulle ni inte kunna höja lönerna med en högre skolpeng? 

– Jo, det skulle vi kunna. Men jag träffar våra rektorer regelbundet och jag frågar alltid om de har några rekryteringsproblem och de flesta svarar nej. Vi satsar också på förstelärare och lektorstjänster och det gör ju att lönerna åker upp. Men det är klart, fick jag välja skulle jag naturligtvis höja skolpengen mer. 

Andra Stockholmskommuner satsar mer på lönerna, ser du en risk att ni förlorar lärare till dem?

– På sikt kanske. Men våra lärare säger samtidigt att det är väldigt roligt att jobba i Danderyds skolor för de har så motiverade elever. Jag tror att det lockar ganska mycket. Men den framtida rekryteringen är ett orosmoment, speciellt med tanke på det låga intresset för läraryrket.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm