Fackligt

LR i nytt fackligt samarbete – målet: Eliminera systemfel i välfärden

larare-vardarbetare

Sex fackförbund bildar nya ”Facken i välfärden” som ska öka pressen på beslutsfattare att säkra arbetsmiljön i och rekryteringen till skolan och andra välfärdsyrken.

Enligt siffror från Sveriges kommuner och regioner (SKR) behöver närmare en halv miljon nya välfärdsarbetare anställas de närmaste tio åren, och bristerna är som störst inom vård, skola och omsorg. I en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom” lanserar förbundsordförandena för sex fackförbund, bland dem Lärarnas Riksförbund, samarbetet ”Facken i välfärden”.

”Vi behöver fler vägar in i välfärdsyrkena, bättre villkor måste uppnås och färre ska lämna välfärdsyrkena av fel skäl. För det behövs öppnare utbildningsvägar, vi behöver få in befintlig kompetens som nu står utanför och välfärdsjobben måste bli än mer attraktiva” skriver de i debattartikeln.

Men detta ska inte ske genom att sänka kraven på den personal som rekryteras, menar facken som fortsätter:

”Detta måste dock ske med bibehållna kompetenskrav. Proffsen måste få vara proffs, välfärdens personal måste ha adekvat kompetens och egenmakt, och välfärden måste styras professionellt”

De sex fackförbunden ser ett antal förutsättningar för att vända den negativa utvecklingen och se till att fler söker sig till och stannar kvar i välfärdsyrken:

  • Arbetsgivare måste ta de akuta arbetsmiljöbristerna på allvar.
  • Personalen behöver erbjudas tydliga karriärvägar och möjlighet till kompetensutveckling under hela arbetslivet.
  • Regering, riksdag och dess myndigheter måste prioritera välfärdssektorn genom utbildningsplatser, statliga stimulansåtgärder, bättre arbetsmiljöreglering och riktade arbetsmarknadsåtgärder.
  • Arbetsgivarna måste teckna konstruktiva kollektivavtal, komma överens om samverkanslösningar och organisationsförändringar för att sluta slita ut personalen samt låta proffsen vara proffs.

”Facken i välfärden” menar att utarbetade medarbetare, underbemanning och detaljstyrning leder till såväl vårdköer som social utsatthet och en skola som inte ger alla barn chansen.

”Tillsammans har vi en välfärdsskuld som undergräver tilliten till och tryggheten i välfärden. Vi uppmanar såväl regering och riksdag som välfärdens arbetsgivare att möta oss i detta nödvändiga välfärdslyft” avslutas debattartikeln.

Bakom ”Facken i välfärden” står Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal och Vårdförbundet som tillsammans företräder 1,2 miljoner anställda, varav majoriteten inom välfärdssektorn.

Kommentera