asa_fahlen_1

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, vill att lärarna ska få ett stärkt rättsskydd.

| Foto: Magnus Glans/Andreas Hillergren
Arbetsmiljö

LR:s krav: Lärare måste få ett stärkt rättsskydd

Lärarnas Riksförbund vill att lärare ska omfattas av ett starkare rättsskydd, liknande det skydd som finns för blåljuspersonal.
– Det ska vara allvarligare att ge sig på en lärare än att ge sig på en civilperson, säger Åra Fahlén.

Skolvärlden har tidigare i veckan belyst den mördade läraren Samuel Paty i Frankrike och att våldet har ökat i skolorna i Borås och Göteborg de senaste åren.

Nu vill Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, att lärarna ska få ett stärkt rättsskydd, liknande det skydd som i dag finns för blåljuspersonal. 

De svenska lärarfacken kräver att regeringen skyndsamt utreder ett skydd för skolpersonal för att vända på situationen. 

– För oss är det här en fråga som berör hot och våld mot lärare i yrkesutövningen i stort, vilket är ett stort problem i dag. Det här som hände i Frankrike handlar om radikaliserade människor och en extrem form av någonting som finns i samhället och kan drabba lärares yrkesutövning. 

Åsa Fahlén ser även vardagliga situationer som exempelvis betygssättning där lärare allt för ofta utsätts för hot och våld

– Det är allvarligt när man ser vilken funktion skolan har. Vi behöver skydda den rollen och därigenom lärare. 

Rättsskyddet skulle innebära ett viktigt signalvärde, menar Åsa Fahlén.

– Jag vet inte hur mycket det kommer att påverka de faktiska situationerna på en gång, men om samhället börja sända signaler att vi värnar en skola och den personal som utför uppdraget kan det bli ändring, säger hon och fortsätter:

– Det ska vara allvarligare att ge sig på en lärare än att ge sig på en civilperson, det är liknande med blåljuspersonal. Man får utreda och titta om det går att hitta en lagstiftning som passar för just skolan. 

Är det tillräckligt med ett starkare rättsskydd då?  

– Det är det som riksdag och regering kan göra. Sedan måste man naturligtvis göra insatser hela vägen ner på skolnivå när det gäller att stävja våldet mot lärare. Att man kan utsättas för terrorbrott – som i Frankrike – är en del, men vi tänker också på det vardagliga våldet mot lärare. 

Upplever du att frågan om ett starkare rättsskydd för lärare är viktig för medlemmarna? Har frågan blivit större sedan dådet i Frankrike?

– Jag har svårt att svara på det, eftersom det har gått för kort tid. Men vi vet sedan tidigare att vi ser en ökning med hot och våld – så visst är det en större debatt. Jag var själv lärare i 20 år och det här är inte den frågan som man tänker på i första hand. Utan man vill ha en lösning på sin skola här och nu. Men jag menar att vi måste agera i frågan på alla olika nivåer. Det som riksdag och regering kan göra är att sända viktiga signaler. Sedan behöver man göra saker på huvudmanna- och skolnivå också. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm