skolvald_0

Våld och hot har ökat i skolorna i Borås och Göteborg de senaste åren.

| Foto: Shutterstock.com
Våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Flera lärare upplever att skolvåldet på grundskolorna i Västsverige ökar. Och de fackliga ombuden är överens – det krävs ökade stödinsatser för att lösa problemet.
– Hot och våld förekommer inte bara på högstadiet, utan också bland de yngre barnen, säger Gunilla Rist, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Lärarna i Göteborg vädjar om hjälp sedan skolvåldet har ökat. Uppgifterna kommer kort efter SVT:s granskning som visar att antalet anmälningar kring våld och hot i skolorna i Borås har ökat markant de senaste tre åren. 

Under 2017 rapporterades 16 tillbuds- och arbetsskadeanmälningar till Borås stad. 2018 var siffran 19. Under 2019 anmäldes 55 fall och i år har det inkommit 57 anmälningar hittills.

– Det här direkta våldet kan sluta väldigt illa. Vi har haft stenkastning och det har varit fall där det skulle kunna gå väldigt mycket värre än vad det faktiskt gjort. Det är jätteallvarligt, säger SO-läraren Karl Hallerup till SVT Nyheter Väst. 

Anne Pihlo är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Borås. Hon delar bilden av att klimatet på skolorna blivit tuffare. Utöver fler anmälningar diskuteras situationen allt flitigare mellan medlemmarna. 

Anne Pihlo.
Anne Pihlo. | Foto: Privat

 – Det är en hårdare stämning, samtidigt som vi definitivt känner av att många barn och ungdomar behöver mer stöd, säger hon till Skolvärlden.

Det är inte enbart pedagogiskt stöd som behövs. Det sociala stödet är minst lika viktigt för att kunna upprätthålla ordning på skolorna, poängterar Anne Pihlo. 

– Det är alltid bra med flera händer, men det behöver också vara rätt händer. Vi kan inte förvänta oss att lärare ska lösa alla skolproblem. De ska bedriva undervisning och den blir lidande om de måste lägga majoriteten av sin tid på att försöka skapa lugn och ro i och utanför klassrummet. 

– Min bild är att vi behöver mycket mer stöttande kringfunktioner, som elevassistenter och annan resurspersonal, som är utbildade i att ta hand om barn och ungdomar som behöver mer hjälp, säger Anne Pihlo. 

Hon menar att för få stödinsatser och budgetar som tvingat till nedskärningar kan vara den främsta orsaken till det ökade skolvåldet.  

– Sedan behöver man utöka kompetensen på skolorna. På vissa skolor finns en hel del resurspersonal men det är inte alltid personal som har rätt kompetens och utbildning för att ta hand om de elever som behöver mer stöd för att kunna vara på plats och delta i undervisningen.

Gunilla Rist, huvudskyddsombud för LR i Göteborg stad, är inne på samma spår.

– Förra läsåret hade skolorna i Göteborg ett jättestort sparbeting med oroligt mycket riskbedömningar och nedskärningar. Väldigt mycket stödresurser försvann samtidigt som vi idag har en stor lärarflykt och stor omsättning av personal, säger hon.   

Efter att ha sökt på hot och våld i arbetsskadesystemet konstaterar Gunilla Rist att det den här hösten har inkommit omkring 370 anmälningar. Samtidigt menar hon att ”det bara är toppen av isberget” eftersom väldigt många anmäler hot och våld som tillbud, istället för som arbetsskada. Många låter också bli att göra anmälningar.

Gunilla Rist.
Gunilla Rist. | Foto: Privat

– Det vi kan se är att hot och våld inte bara förekommer på högstadiet, utan också bland de yngre barnen. Vi har flera anmälningar från lågstadiet, mellanstadiet och till och med förskoleklass. Och även grundsärskolan förekommer, säger Gunilla Rist.

I början av nästa år sker en stor omorganisation i Göteborg. Förändringen innebär att stadsdelsnämnderna och de sociala resursförvaltningarna försvinner och att fyra nya socialnämnder träder in istället.

Detta har skapat en oro för att skolproblematiken ska falla mellan stolarna och tillsammans med Lärarförbundet har Lärarnas Riksförbund nu lämnat in ett så kallat ”6:6-ärende” till Arbetsmiljöverket, där man begär åtgärder från Arbetsmiljöverket kring lärarnas arbetsmiljö, skriver Göteborgs-Posten.

– För att komma tillrätta med det här behöver vi utbildade lärare och speciallärare som stannar länge på skolorna. Dålig arbetsmiljö ska inte göra att vi går miste om erfaren och duktig personal, säger Gunilla Rist.

Kommentera